In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România și Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Centrelor Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a unor construcții rezultate ca urmare a finalizării unor investiții. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html 

Ministerul Transporturilor

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor și ministrului muncii, familiei protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.816/1349/ 2015 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1214-omt15062016dta

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind revenirea unei părţi de imobil din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru trecerea unei părţi din acesta, constituită din construcţii, din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi a casării acestora http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Statutul elevului (proiect în dezbatere publică) http://www.edu.ro/index.php/articles/24537

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” şi actualizarea datelor de patrimoniu http://www.edu.ro/index.php/articles/24528

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1315/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată INCEMC Timişoara, cu modificările și completările ulterioare şi actualizarea datelor de patrimoniu http://www.edu.ro/index.php/articles/24527

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 1773/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – I.N.C.S.M.P.S. şi actualizarea datelor de patrimoniu http://www.edu.ro/index.php/articles/24525

Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea H.G. nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România și corespondența aferentă elaborării acestuia  http://www.edu.ro/index.php/articles/24523

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor. http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-regulamentului-de-receptie-a-constructiilor.

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente. http://www.mdrap.ro/hg-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-activitatea-de-reglementare-in-constructii

Hotărâre a Guvernului privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud. http://www.mdrap.ro/hg-privind-desfiintarea-centrului-de-sanatate-teaca-judetul-bistrita-nasaud

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei V – Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii – la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcţii, cu modificările şi completările ulterioare http://www.mdrap.ro/hg-pentru-modificarea-si-completarea-anexei-v-regulamentul-privind-agrementul-tehnic-pentru-produse-procedee-si-echipamente-noi-in-constructii

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro
Proiect Ordonanță de urgență pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar – fiscale http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare http://www.mfinante.gov.ro/transparent.htmlmethod=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Hotărâre privind modificarea şi completarea