In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. _________ din _____________ pentru modificarea Anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288 / 2011-http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)-http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București-http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2015-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ordin privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara-http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. http://www.edu.ro/index.php/articles/24486

Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și si Inovare Inovare1294/2004http://www.edu.ro/index.php/articles/24480

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui drum auto forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava.http://www.mdrap.ro/transparenta/consultari-publice/-1627

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor oraşelor Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-oraselor-targu-lapus-si-viseu-de-sus-judetul-maramures

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoarahttp://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-comunei-balsa-judetul-hunedoara

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Sarasău, judeţul Maramureş.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-comunei-sarasau-judetul-maramures

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Culciu, judeţul Satu Marehttp://www.mdrap.ro/hguvernului-privind-aprobarea-comunei-culciu-judetul-satu-mare

Hotărâre a Guvernului privind documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. http://www.mdrap.ro/hg-privind-documentatiile-tehnico-economice-aferente-obiectivelor-de-investitii-finantate-din-fonduri-publice

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1913-proiect-lege-06-06-2016

Proiect de Hotărâre pentru completarea HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1908-proiect-lege-01-06-2016

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare și formularistică în domeniul fiscal http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr.103/2016 și OMFP nr.220/2016http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicalehttp://www.ms.gov.ro/?pag=22 

Ordonanta de urgenta pentru stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordonanta de urgenta pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Planul de management integrat al ariilor naturale protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț, Locul fosilifer Drănic și Pădurea Zăval.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-integrat-al-ariilor-naturale-protejate-rosci0045-coridorul-jiului-rospa0023-confluenta-jiu-dunare-rospa0010-bistret-locul-fosilifer-dranic-si-padurea-zaval/1658

Planul de management integrat și regulamentul parcului natural vânători Neamţ, ROSCI0270 Vânători neamţ, ROSPA0107 Vânători Neamt http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-integrat-si-regulamentul-parcului-natural-vanatori-neamt-rosci0270-vanatori-neamt-rospa0107-vanatori-neamt/1657

Proiectul de OM pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Ursus arctos.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-derogarii-in-scop-stiintific-pentru-specia-ursus-arctos/1655

Varianta consolidata (02.06.2016) a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor http://www.mmediu.ro/articol/varianta-consolidata-02-06-2016-a-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor/1652

Planul de management și Regulamentul sitului Râul Moldova între Tupilați și Roman.http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-raul-moldova-intre-tupilati-si-roman/1650

Planul de management și Regulamentul sitului Râul Moldova între Oniceni și Mitești. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-raul-moldova-intre-oniceni-si-mitesti/1649

Proiectul de HG privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-aprobarea-obiectivului-de-investitii-reducerea-eroziunii-costiere-faza-ii-2014-2020-precum-si-a-caracteristicilor-principale-si-a-indicatorilor-tehnico-economici-aferenti-acestuia/1662

Ministerul Culturii

Hotărâre privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Operei Naționale din București și pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naționale din București în administrarea Centrului Național al Dansului București http://cultura.ro/page/407

Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturiihttp://cultura.ro/page/407

Ministerul Energiei

FORMULARE BUGET 2016 http://energie.gov.ro/transparenta-si-integritate/transparenta-decizionala-2/

Ministerul Justiției

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Proiectul de Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-normative/proiecte-in-dezbatere/

Ministerul Comunicațiilor și Pentru Societatea Informațională

MCSI prelungește termenul până la care toți cei interesați pot trimite idei și propuneri despre cum doresc să arate următorul oraș Smart în România, precum și pe cei interesați în a derula astfel de proiecte, pe baza cărora se va elabora primul Ghid de prezentare a conceptului de Smart City în România .http://www.comunicatii.gov.ro/prelungire-termen-pentru-dezbaterea-publica-privind-lansarea-conceptului-smart-city-in-romania/

Organismul Intermediat pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru Actiunea 3.2.1 „Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente de viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data, sectiunea Big Data”.http://www.comunicatii.gov.ro/oipsi-a-lansat-spre-consultare-publica-ghidul-solicitantului-pentru-actiunea-3-2-1/

„Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicatiilor și pentru Societatea Informaţională”http://www.comunicatii.gov.ro/proiecte-acte-normative/

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

Proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe http://www.drp.gov.ro/index.php?prezentare_proiecte

Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni

Proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate. http://www.dprp.gov.ro/documente-in-consultare-publica/