In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. _________ din _____________ pentru modificarea Anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288 / 2011-http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

HOTĂRÂRE pentru completarea Anexei la Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)-http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la București-http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2015-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ordin privind desemnarea organismului de inspecţie a echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor şi responsabilităţile acestuia-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.-http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara-http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. http://www.edu.ro/index.php/articles/24486

Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A., aflată sub autoritatea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și si Inovare Inovare1294/2004http://www.edu.ro/index.php/articles/24480

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind trecerea unui drum auto forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, judeţul Suceava.http://www.mdrap.ro/transparenta/consultari-publice/-1627

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemelor oraşelor Târgu Lăpuş şi Vişeu de Sus, judeţul Maramureş.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemelor-oraselor-targu-lapus-si-viseu-de-sus-judetul-maramures

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Balşa, judeţul Hunedoarahttp://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-comunei-balsa-judetul-hunedoara

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Sarasău, judeţul Maramureş.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-comunei-sarasau-judetul-maramures

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Culciu, judeţul Satu Marehttp://www.mdrap.ro/hguvernului-privind-aprobarea-comunei-culciu-judetul-satu-mare

Hotărâre a Guvernului privind documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice. http://www.mdrap.ro/hg-privind-documentatiile-tehnico-economice-aferente-obiectivelor-de-investitii-finantate-din-fonduri-publice

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1913-proiect-lege-06-06-2016

Proiect de Hotărâre pentru completarea HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1908-proiect-lege-01-06-2016

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Ordin pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare și formularistică în domeniul fiscal http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr.103/2016 și OMFP nr.220/2016http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune

http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicalehttp://www.ms.gov.ro/?pag=22 

Ordonanta de urgenta pentru stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prez