In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și a centrelor judeţene din subordinea acesteia. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş – Turda” – Lot 1 Secţiunea A, km 0+300 – km 14+000 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1353-hg10112016dtr

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1351-hg07112016dte

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind transferul unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Aeroclubului României, pentru actualizarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 129 din 1 martie 1996 privind transmiterea unor imobile proprietate publica a statului, situate în sectorul agricol Ilfov şi în judeţul Suceava http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1349-hg03112016dta

Ministerul Apărării Naționale

Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea Legii nr. 406⁄2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 Muncelu de Sus, judeţul Iaşi aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mogoşeşti-Siret, jud. Iaşi http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale a sistemelor de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii (C4I), cu capabilități de integrare a informațiilor de supraveghere, indicare⁄localizare şi cercetare (ISTAR) http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Propunerile de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. De asemenea, fac obiectul acestei consultări și standardele minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I și II (CS I și CS II). https://www.edu.ro/dezbatere-public%C4%83-propunerile-de-standarde-minimale-necesare-%C8%99i-obligatorii-pentru-ob%C8%9Binerea

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului oraşului Mioveni, judeţul Argeş. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-orasului-mioveni-judetul-arges

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii–reparatie-capitala-consolidare-modernizare-si-extindere-sediu-tribunal-valcea

Lege privind Codul Administrativ al României. http://www.mdrap.ro/lege-privind-codul-administrativ-al-romaniei

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 799 /2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/2114-proiect-de-hotarare-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-799-2014-privind-implementarea-programului-operational-ajutorarea-persoanelor-defavorizate

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect Hotărâre pentru complet