In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a “Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016  https://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Afacerilor Interne

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Proiectul OMAI privind stabilirea modalitaților de asigurare a managementului Programului „Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României” http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr.________din___.____.2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică precum și pentru modificarea unei prevederi din anexa nr.2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea, organizarea și funcționarea Sistemului național mutual agricol de gestionare a riscurilor, a înființării Agenției pentru Administrarea Fondului Național Mutual Agricol și de abrogare a Ordonanței de Urgență nr. 64/2013 privind înfiinţarea, avizarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea unor riscuri în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de fenomene climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor sau incidente de mediu. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al judeţului Maramureș și în administrarea Regiei Autonome Aeroportul Baia Mare, pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală și modernizarea drumului perimetral http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1330-hg18102016dta

Proiect de Ordin ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la regula 12 din Anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 mai 2015 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1327-omt17102016dtn-6

Proiect de Ordin ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale -“CERONAV” http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1326-omt17102016dtn-5

Proiect de Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.381(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1325-omt17102016dtn-4

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.386(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1324-omt17102016dtn-3

Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit a Organizației Maritime Internaționale (OMI) adoptată la 7 iulie 1995 în cadrul conferinței internaționale care a avut loc la Londra http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1323-l17102016dtn-2

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul Polar), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.385(94) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 noiembrie 2014 şi, respectiv,