In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea literei a) a alineatului (1) de la articolul 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1300-omt28092016dtr

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Convenției internaționale de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1299-hg27092016dtn

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1030/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni” şi aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (Magistala 6. 1 Mai – Otopeni) http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1298-hg23092016dtf

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind abilitarea Ministerului Apărării Naţionale, prin Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti, să transmită drepturile asupra mărcii „STEAUA BUCUREŞTI http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov. http://www.mdrap.ro/hg-privind-modificarea-anexei

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Băiuţ, judeţul Maramureş.http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-comunei-baiut-judetul-maramures

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei comunei Săcuieu, judeţul Cluj.http://www.mdrap.ro/hg–privind-aprobarea-stemei-comunei-sacuieu-judetul-cluj

Hotărâre a Guvernului pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.http://www.mdrap.ro/hg-pentru-rectificarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2016-al-anl-4865

Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Administraţie. http://www.mdrap.ro/hg-privind-organizarea-si-functionarea-institutului-national-de-administratie

Ministerul Sănătății

Ordin privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului de Etică ce funcționează în cadrul spitalelor http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante http://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Proiect de Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiect-de-ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-46-2008-codul-silvic-republicata/1913

Ministerul Energiei

Proiect de Hotarare de Guvern privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflată în domeniul public al statului.http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiect-de-hotarare-de-guvern-privind-inscrierea-in-inventarul-centralizat-al-bunurilor-din-domeniul-public-al-statului-si-darea-in-administrare-regiei-autonome-tehnologii-pentru-energia-nucleara/

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4599-2016-09-28-proiecthg

Hotărâre a Guvernului privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4598-2016-09-23-proiecthg-as-app

Sursa: Ministerul Pentru Consultare Publica si Dialog Civic