In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

ORDINUL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. ____________ din _________ 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Politici Publice http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

INSTRUCŢIUNILE MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE Nr. __________ din _______________2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

OMAI pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale  http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HOTARÂRE pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare întocmirii proiectelor de amenajamente pastorale, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN privind aprobarea Schemei selecției clonale la soiurile de viță-de-vie http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci şi viţele din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne” http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007, cu modificările și completările ulterioare http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1294-omt21092016dtr

Proiectul de ORDONANŢĂ de Urgenţă pentru stabilirea unor condiții de salarizare a personalului încadrat pe funcții de specialitate în cadrul instituţiilor publice care desfășoară activități de pregătire a personalului aeronautic civil http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1292-oug16992016dta

Proiectul de HOTĂRÂRE de Guvern privind preluarea unor sectoare de drum naţional şi a terenurilor aferente acestora aflate în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ, în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Natională de Autostrazi si Drumuri Naţionale din Romania S.A, precum şi transmiterea unor sectoare de drum naţional şi a terenurilor aferente acestora, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerul Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1291-hg16092016dtr

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1290-oug15092016dgoit

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare https://www.edu.ro/proiect-de-hotar%C3%A2re-de-guvern-pentru-modificarea-%C5%9Fi-completarea-hotar%C3%A2rii-guvernului-nr-442016-0

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea modelului steagului comunei Berteştii de Jos, judeţul Brăila. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-modelului-steagului-comunei-bertestii-de-jos-judetul-braila

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş. http://www.mdrap.ro/hg-privind-aprobarea-stemei-municipiului-curtea-de-arges

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş http://www.mdrap.ro/hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-stemei-municipiului-reghin-judetul-mures

Ministerul Finanțelor Publice
Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicalăhttp://www.ms.gov.ro/?pag=22

Ordin privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de referință generice ale acestora