In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Interne

HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii http://www.mai.gov.ro/index05_1.html

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin şi produse pe bază de vin, recolta anului de comercializare 2016/2017 http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice și juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările și completările ulterioare ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

ORDIN nr. din 2016 pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru
producătorii din sectorul fructe şi legume http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor  http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1275-omt30082016dta

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă cu privire la participarea personalului Forţelor Navale Române la bordul navelor militare elene pe durata operaţiilor multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene şi⁄sau ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, semnat la Atena la 5 iulie 2016 http://dlaj.mapn.ro/

ORDIN AL MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI ADMINISTRAREA CIMITIRELOR MILITARE http://dlaj.mapn.ro/

Hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi din imobilul 338 Focşani, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Focşani, judeţul Vrancea şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705⁄2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă supus dezbaterii publice reglementează modalitatea de decontare integrală a costurilor aferente navetei elevilor. https://www.edu.ro/proiect-oug-pentru-modificarea-art-84-alin-3-%C5%9Fi-art-105-alin-2-lit-e-din-legea-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale

Ministerul Finanțelor Publice

Proiect pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice http://www.mfinante.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro

Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumului tarifului pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale în domeniul medicamentelor de uz uman http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

ORDONANȚĂ pentru completarea OUG nr 51 2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare. http://www.minind.ro/

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, ca urmare a reevaluării. http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-privind-actualizarea-valorilor-de-inventar-ale-unor-bunuri-din-domeniul-public-al-statului-aflate-in-administrarea-ministerului-mediului-apelor-si-padurilor-regia-nationala-a-padurilor-romsilva-ca-urmare-a-ree/1850

Varianta consolidata (22.08.2016) a Proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor http://www.mmediu.ro/articol/varianta-consolidata-22-08-2016-a-proiectului-de-ordonanta-de-urgenta-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-211-2011-privind-regimul-deseurilor/1848

Planul de management și Regulamentul sitului natura 2000 ROSCI 0244 TINOVUL DE LA FÂNTÂNA BRAZILOR http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-natura-2000-rosci-0244-tinovul-de-la-fantana-brazilor/1849

Planul de management și Regulamentul Rezervației naturale Muntele de Sare de la Praid http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-rezervatiei-naturale-muntele-de-sare-de-la-praid/1843

Planul de management și Regulamentul sitului natura 2000 ROSPA0003 “Avrig-Scorei-Făgăraş” http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-planul-de-management-si-regulamentul-sitului-natura-2000-rospa0003-avrig-scorei-fagaras/1842

Ministerul Culturii

Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului. http://cultura.ro/page/407

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA  ORDONANȚEI GUVERNULUI NR. 39/2005 PRIVIND CINEMATOGRAFIA http://cultura.ro/page/407

Proiectul de Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și gestionat de Institutul Naţional al Patrimoniului. http://cultura.ro/page/407

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstince

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și violenței în familie pentru perioada 2017 2019 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4568-2016-08-29-hg-anes-pin

Ministerul Tineretului și Sportului

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă http://mts.ro/informare-publica/legislatie/proiecte-legislative-in-dezbatere-publica/hotarare-pentru-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-14472007-privind-aprobarea-normelor-financiare-pentru-activitatea-sportiva/

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractiva, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri http://www.minind.ro/

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară http://www.minind.ro/

Sursa: Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic