In aceasta perioada sunt in dezbatere publica urmatoarele proiecte de  acte normative:

Ministerul Afacerilor Externe

HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina http://www.mae.ro/node/2011

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

HOTĂRÂRE privind trecerea unui bun imobil, de pe raza teritorială a judeţului Cluj, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. http://www.madr.ro/transparenta-decizionala/proiecte-de-acte-normative.html

Ministerul Transporturilor

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societății Metrorex SA de a modifica prețurile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract și de a semna actul adițional în acest sens http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1267-omt11082016dtf

Proiectul de ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, precum şi unele măsuri în domeniul transporturilor http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1265-oug10082016dgms

Proiectul de ORDONANŢA GUVERNULUI privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A. http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1264-og10082016dgms

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea şi completarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor – RNTR 11, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 510/230/2007 http://mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/1263-omt10082016dtr

Ministerul Apărării Naționale

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Hotărâre privind Sistemul Integrat Naţional Educaţional (SINED) https://www.edu.ro/hot%C4%83r%C3%A2re-privind-sistemul-integrat-na%C5%A3ional-educa%C5%A3ional-sined

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 http://www.mdrap.ro/ordin-pentru-modificarea-si-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr.-50-1991

Hotărâre a Guvernului privind stabilirea categoriei municipiilor, oraşelor şi comunelor. http://www.mdrap.ro/hg-privind-stabilirea-categoriei-municipiilor-oraselor-si-comunelor.

Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de Ordonanţă privind modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1994-proiect-de-ordonanta-privind-modificarea-si-completarea-oug-nr-40-2015-privind-gestionarea-financiara-a-fondurilor-europene-pentru-perioada-de-programare-2014-2020

Proiect de Hotărârepentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799 /2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative/1992-proiect-lege-25-07-2017

Ministerul Sănătății

Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 http://www.ms.ro/?pag=22

Hotarare de Guvern privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora http://www.ms.ro/?pag=22

Ordin pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii http://www.ms.ro/?pag=22

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Proiectul de HG pentru aprobarea Planului de management al Parcului Național Piatra Craiului.