Anunț privind derularea proiectului POCU/860/3/12/142833 Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare începând cu data de 08.06.2022

Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini

aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare

Contract: POCU/860/3/12/142833

Partenerii proiectului:

  • Patronatul Serviciilor de Securitate: lider parteneriat/Partener 1
  • FGC Activ Grup: membru 1/Partener 2
  • Federația PUBLISIND: membru 2/Partener 3

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului „Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare” consta in cresterea și imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, în cadrul caruia 310 angajati vor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
In vederea imbunatatirii cunostintelor si competentelor digitale, 118 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza, 158 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale avansate si 34 angajati vor fi selectati pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale dedicate specialistilor in domeniul IT. În completarea acestor programe de formare, 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior vor beneficia de sprijin in identificarea posibilitatilor si a potentialului de digitalizare in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in cel putin 3 dintre ele.
In urma desfasurarii programelor de formare a competentelor digitale, va fi imbunatatit nivelul de cunostinte/competente/aptitudini a 310 angajati din sectoarele economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI, contribuind la atingerea obiectivului specific POCU 3.12 prin cresterea numarului de angajati care dobandesc competente necesare profesionalizarii si adaptarii la schimbarile tehnologice.
In vederea asigurarii sustenabilitatii, proiectul are in vedere dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a programelor de invatare la locul de munca pentru minim 32 intreprinderi.
Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung, obiectivul general fiind in stransa corelare cu Strategia Nationala pentru
Competitivitate 2015-2020, Strategia Nationala pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020, Strategia de Imbatranire Activa, Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania si Strategia Nationala privind Invatarea pe tot Parcursul Vietii 2015 – 2020, avand în vedere urmatoarele beneficii:

– Cresterea nivelului de informare, constientizare si interes privind nevoia de participare a angajatilor la programe de formare continua, la nivelul angajatorilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;
– Dobandirea de catre angajatii sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI a unor cunostinte si competente practice in domeniul tehnologiei informatiei prin participarea acestora in cadrul unui program integrat de sprijin in formarea acestor competente necesare la locul de munca;
– Facilitarea tranzitiei intreprinderilor din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI catre o economie bazata pe tehnologizare si optimizare a proceselor desfasurate;
– Crearea de personal pregatit pentru a face fata schimbarilor viitorului;
– Cresterea competentelor digitale in randul persoanelor varstnice (34 persoane);
– Cresterea competentelor digitale in randul femeilor (127 femei);
– Incurajarea rezolvarii de probleme si valorificarea de oportunitati ale pietelor din domeniile SNC si SNCDI;
– Cresterea competitivitatii in cadrul sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de
formare continua. Obiectivul specific 1 va fi atins prin implementarea subactivitatii A2.1 ce corespunde activitatii 1.3.4 din Ghidul Solicitantului si a subactivitatii A2.2.
Prin intermediul promovarii continue si desfasurarii a 12 evenimente organizate la nivelul regiunilor de implementare a proiectului, participantii vor fi informanti cu privire la importanta si beneficiile participarii la programe de formare continua, de acumulare a unor cunostinte si competente digitale necesare in desfasurarea activitatilor profesionale. Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 previzionat vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, in vederea selectiei a 310 angajati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, ce vor face parte din grupul tinta al proiectului si care vor urma programe de formare si dezvoltare a competentelor digitale.
Obiectivul specific 1 este in stransa legatura cu rezultatele propuse (310 persoane selectate in grupul tinta din care 34 persoane
varstnice si 127 femei) precum si cu indicatorul de proiect 4S36.

2. Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor digitale in plan profesional, pentru un numar de 310 angajati din Regiunile de
Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare
profesionala, in urma carora un numar de minim 295 vor absolvi cursurile desfasurate.
Obiectivul specific 2 va fi atins prin implementarea subactivitatii A3.1 ce corespunde activitatii 1.3.1 din Ghidul Solicitantului,
activitate ce presupune furnizarea de programe de formare a competentelor digitale (de baza/avansate/dedicate specialistilor din domeniul IT) in randul a 310 angajati din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, dintre care 34 persoane varstnice (55-64 de ani) si 127 femei.
Prin atingerea Obiectivului Specific 2, un numar de 310 de angajati vor dobandi cunostinte si competente digitale aferente
sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI, ce vor facilita dezvoltarea lor profesionala și optimizarea intreprinderilor gazda, contribuind la atingerea indicatorilor de proiect 4S34 si 4S36.
3. Sprijin acordat unui numar de 32 intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca.
Obiectivul specific 3 va fi atins prin implementarea subactivitatii A4.1 ce corespunde activitatii 1.3.3 din Gidul Solicitantului.
Obiectivul specific 3 va fi atins prin activitati derulate pentru 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea, principala sau
secundara, intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din intreprinderi care
intentioneaza sa-si adapteze activitatea, principala sau secundara, la cel putin unul din aceste sectoare economice/domenii de
specializare inteligenta mentionate anterior.
Obiectivul specific 3 este in stransa legatura cu rezultatele propuse (32 intreprinderi sprijinite).