Citind  Proiectul de Program de Guvernare 2018 – 2020, pentru investirea noului Guvern- Guvernul Dancila am sesizat o serie de masuri care ne privesc si ne intereseaza avand in vedere domeniile diferite in care Federatia PUBLISIND are membri.

Noutatile nu sunt senzationale, mai exact constatam solutii vechi pentru probleme si mai vechi, fara a fi asumate termene concrete de rezolvare. Totusi pentru a ne mentine informati si pregatiti pentru eventuale schimbari, redam mai jos cateva puncte de interes pentru membrii nostri , identificate de noi:

Pasaje din Programul de Guvernare:

 • „Continuarea combaterii nivelului demotivant de salarizare va contribui la reducerea inegalităților și la creșterea economică. Este nevoie ca salarizarea în sectorul public să răspundă nevoilor stringente ale angajaților, dar și să stimuleze și să premieze performanța;
 • Readucerea sindicatelor, patronatelor și organizațiilor societății civile ca parteneri sociali ai Guvernului este importantă. Întărirea dialogului social este esențială pentru creșterea competitivității într-o economie sănătoasă. Proiectele importante trebuie realizate prin consultarea permanentă a partenerilor sociali, mecanism fundamental în decizia politică;
 • Și în educație va crește numărul de salariați, în special ca urmare a construcției de noi creșe şi grădiniţe (2.500 ca număr);
 • Pentru vârstnici propunem creșterea alocării de bani la 1.400 lei/luna/persoană pentru cazarea în locuințe, cămine, pensiuni pentru bătrâni administrate privat, începând cu 2019. Începând cu 2020 această sumă va fi egală cu valoarea punctului de pensie, dar nu mai mică de 1400 lei;
 • in 2018, un nou Statut al Funcționarului Public, care să cuprindă foarte clar atât drepturile, cât și obligațiile acestora, nivelul de răspundere, dar și beneficiile unei cariere bazate pe performanță, însă și pe eliminarea favorurilor făcute pe “prietenii”  sau prin acte de corupție;
 • Salariul minim net va crește anual cu 100 lei, astfel încât în 2020 acesta să fie mai mare decât echivalentul a 300 euro. Se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se va majora, anual, cu 150 lei, net;
 • în 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, în 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, în 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei;
 • Introducerea performanței bazate pe competență se va face și prin depolitizarea structurilor administrative, de la nivel de subsecretar de stat în jos, dar și prin transparentizarea concursurilor pentru posturile de management – dar nu numai – și organizarea acestora astfel încât persoanele ce vor conduce instituțiile publice să fie selectate pe bază de proiecte de management, care apoi să poată fi ușor de urmărit dacă au fost puse în aplicare;
 •  vom elimina normele din legile ce urmează a fi adoptate pentru că “ce nu poți explica în lege, nu poți explica nici în norme”.
 •  Propunem în program măsuri privind implementarea unui Plan de raţionalizare a cheltuielilor publice, cu următorii piloni: auditul funcţiilor guvernamentale (administraţie centrală şi locală); informatizarea accelerată a administraţiei publice centrale şi locale; Optimizarea spaţiilor aparţinând sectorului public;Optimizarea spaţiilor de birouri. Acest plan va fi prezentat public și implementarea sa va dura maxim 2 ani de zile.
 • Realizarea unor programe de formare profesională a salariaților, care să fie corelate cu necesitățile pieței muncii.
 • Consolidarea încrederii între guvern și partenerii sociali : Modificarea Legii 62/2011 – Legea Dialogului Social, Intensificarea la nivel instituțional a dialogului social, prin implicarea partenerilor sociali și a societății civile în actul decizional.
 • Creșterea valorii punctului de pensie la 1.775 lei până în 2020. Modificarea legislației privind sistemul de pensii – 2018.
 • Crearea Sistemului național de evidență a ocupării în administrația publică – ANFP va colecta în mod direct datele necesare populării sistemului de la instituțiile și autoritățile publice;
 • Eliminarea avizelor pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice și introducerea obligației instituțiilor publice de a comunica ANFP structura de posturi;
 •  Clarificarea regulilor aplicabile funcționarilor publici care candidează sau ocupă funcții de demnitate publică și/sau de aleși locali – în cazul tuturor categoriilor de funcționari publici raporturile de serviciu se suspendă și nu încetează (așa cum este reglementat în prezent);
 • Posibilitatea prelungirii raportului de serviciu al funcționarului public care îndeplinește condițiile de vârstă standard pentru pensionare;
 • Clarificarea formelor de răspundere pe categorii de personal : funcții de demnitate publică (alese, numite) și funcționari publici.
 •  În vederea asigurării unui serviciu public de calitate, este necesar să continue eforturile pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale (cu accent pe activitățile practice, aplicate), consolidarea eticii profesionale a personalului, optimizarea managementului de personal, urmărirea modului de îndeplinire a 208 atribuțiilor din fișa postului și a ordinelor operative curente.
 • Suplimentarea personalului din cadrul instanțelor, precum și echilibrarea, împreună cu CSM, a schemelor de judecători, astfel încât să se ajungă la un raport de 1,5 – 2 grefieri/judecător, în acord cu standardele europene;
 • Revizuirea statutului personalului auxiliar în acord cu cerințele noilor coduri precum și standardizarea schemelor de personal în funcție de dimensiunea/volumul de activitate al instanței sau parchetului.
 • Continuarea proiectului de investiții, de modernizare și extindere acolo unde locațiile permit și construcția a două penitenciare noi.
 • Alocarea de fonduri naționale și europene, pentru finanțarea infrastructurii de penitenciare.
 • Consolidarea sistemului de probațiune ca formă de diminuare a populației din penitenciare.
 • Revizuirea Statutului Consilierilor de probațiune, precum și a Strategiei naționale în acest domeniu
 • Conservarea resursei umane din sport prin alocarea unei sume lunare, pe bază de criterii, tuturor sportivilor performanți după retragerea din activitate și sprijinirea acestora în vederea integrării pe piața muncii
 • Organizarea anuală a cursurilor de perfecționare a antrenorilor români cu participarea lectorilor din țară și străinătate, cu sprijinul federațiilor internaționale pe ramura de sport

Intreg programul de guvernare poate fi consultat aici