Ultima forma a Legii cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice pastreaza inechitati, dar include si prevederi care vor da posibilitatea modificarii unor articole pe baza propunerilor Comisiei bipartite care se va constitui conform Sectiunii 2, pct. 2 din lege si in care vor fi inclusi reprezentanti desemnati de toate confederatiile sindicale.

Citeste LEGEA cadru privind salarizarea unitara