A fost aprobata ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

Extras din OUG :

” Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice precum și operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, în perioada 1 iulie 2017 — 30 noiembrie 2018, o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub forma de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.”

Mircea Dobre, Ministrul Turismului  a declarat vineri la inceputul sedintei de Guvern „Intr-adevăr, după opt ani de zile, statul acordă aceste drepturi angajaţilor din sistemul public central şi local. Aveţi pe masa de guvern, în această şedinţă, un proiect de modificare a Ordonanţei de Urgenţă nr.8/2009, mai exact, în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018, autorităţile publice centrale şi locale, precum şi companiile de stat la care statul este acţionar majoritar au obligaţia să acorde indemnizaţia sau prima de vacanţă sub formă de vouchere în valoare de 1.450 de lei”

Textul integral aici