Urmare a numeroaselor solicitari adresate Ministerului Muncii cu privire la punerea corecta in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea si completarea OUG

nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Directia Politici Salariale din cadrul ministerului a intocmit o situatie cu raspunsurile formulate in urma analizarii acestora.

 

Situatia cu raspunsurile formulate poate fi consultata accesand link-ul de mai jos:

Situatie raspunsuri OUG 20-2016