Schimbarile continua pe fondul aparitiei „ordonantelor de toamna”, OUG nr.79/2017  si a OUG 82/2017 , astfel, joi,  23.11.2017, . va avea loc ședința extraordinară a Comisiei de dialog social a  Ministerului Muncii și Justiției Sociale, iar pe ordinea de zi sunt proiecte de act normative importante:

 

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat in plată

Proiectul vizeaza:

 • stabilirea salariului minim brut pe tara  la 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră;

Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii cadru­ nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Modificarile vizeaza:

 • problematica aparuta in implementarea si derularea proiectelor  finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiția de eligibilitate a cheltuielilor de personal;
 • clarificarea a situației personalului care gestionează fonduri comunitare  în situația revenirii la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare avute anterior desfăşurării activităţii în acest domeniu;
 •  clarificării unor prevederi ale Legii-cadru referitor la acordarea majorării de 25% atât a indemnizaţiilor lunare ale preşedinţilor, cât și ale vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv ale primarilor și viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile
 •  introducerea unei prevederi legale privind modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul  didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, așa cum prevede Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • necesitatea clarificării unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice referitor la definirea sintagmei „autoritate/instituție publică;
 • condiționalitatea încadrării în procentul de 30% -parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme în unitățile sanitare publice;

Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi a Legii nr.202, privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Modificarile vizeaza:

 • modificarile survin ca urmare a aparitiei O.U.G. nr.79/2017  si au in vedere necesitatea elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat și a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;

 

Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Modificarile vizeaza:

 • corelarea cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • corelarea cu prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 •  înlăturarea paralelismelor legislative existente și abrogarea expresă a normelor căzute în desuetudine;
 •  reglementarea unitară a unor situații rezultate din implementarea Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2011-2017;

Proiectele actelor normative sus enumerate au fost transmise organizatiilor sindicale afiliate.

Sursa: MMJS