Mai jos ordinea de zi a sedintei Plenului Consiliului Economic si Social, ce va avea loc maine, 30.01.2018. Federatia PUBLISIND este reprezentata in Plenul Consiliului Economic si Social de catre presedinte Stefan Teoroc.

Federatia PUBLISIND isi reprezinta membri in toate forurile nationale si internationale de interes.

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 30.01.2018, ora 13:00

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 30.01.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 23.01.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:

 •  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – Iniţiator: M.C.I.
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupaţională ”învăţământ”  Iniţiator: M.E.N.
 •  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru prorogarea unui termen  Iniţiator: M.F.P.
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, republicată  Iniţiator: M.M.J.S
 •  Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene – Iniţiator: M.M.J.S.
 •  Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  – Iniţiator: M.Ec.
 • Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  – Iniţiator: M.Ec.
 • Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, cu modificările şi completările ulterioare  – Iniţiator: M.Ec.
 • Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind consolidarea poziţiei de acţionar a statului la unele societăţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative  Iniţiator: M.Ec.
 • Proiect de Ordonanţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului  – Iniţiator: M.Ec.
 • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Justiţie” şi Curtea Constituţională  – Iniţiator: M.J.
  4. Diverse