Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, o propunere de lege care modifică Codul Muncii în sensul ca munca suplimentară impusă în afara normelor legale să fie sancţionată contravenţional cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană identificată. În prezent, firmele și instituțiile plăteau amendă de maxim 3.000 de lei indiferent de câți angajați prestau ore suplimentară. Inițiatorii proiectului spun că orele suplimentare le afectează salariaților sănătatea și viața de familie, unii ajung chiar să se sinucidă. Proiectul merge la Președintele României pentru promulgare și publicare în Monitorul Oficial.

Ce spune Codul Muncii despre munca suplimentară:

Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămâna este considerată muncă suplimentară. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
În perioadele de reducere a activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.
În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.

Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

 

Sursa: BNS