Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, trimis spre promulgare. Ordonanta nr. 90/2017 aducea la finele anului trecut modificari la  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Legea de aprobare a OUG nr. 90/2017 a fost trimisa ieri, 20.03.2018 , spre promulgare dupa ce a fost adoptata de  Camera Deputatilor cu 186 de voturi pentru, 67 contra si 31 de abtineri.

Printre modificarile aduse ordonantei, de interes pentru membrii PUBLISIND se numara:

  •  finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, care se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în proporție de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari;
  •  în anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unităţi aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorică prevăzută la art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art.25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
  • achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea ( prevederile art. 13 alin 1,2,4 din OUG nr. 90/2017)  nu se aplică Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat;
  • suspendarea ocuparii  prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice ( art. 14 alin 1 din OUG nr. 90/2017)  nu se aplică instituţiilor publice locale definite potrivit art.2 alin.(1) pct.39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • instituţiile din cadrul autorităţii judecătoreşti, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Serviciile Publice de Ambulanţă pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantării acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget ( exceptie de la prevederile art. 14 alin 1-3 din OUG nr.  90/2017) ;
  • se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului, indiferent de data vacantării acestora, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, prin Memorandum aprobat de Biroul permanent al fiecărei Camere a Parlamentului ( exceptie de la prevederile art. 14 alin 1-3 din OUG nr. 90/2017)

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se modifică şi se completează astfel:Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie“ din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale, din instituţiile şi serviciile publice de interes local şi judeţean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative;

Raportul  Comisia pentru muncă şi protecţie socială/Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Ordonanta 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene