Guvernul României a aprobat, în şedinţa de ieri 01.02.2018 , la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice o OUG pentru adoptarea unor masuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Conform acestui nou act normativ, în perioada 2018-2019 unităţile administrativ-teritoriale pot solicita contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, pentru finantarea proiectelor necesare asigurării pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate ( sănătate, educaţie, apă-canalizare, energie termică şi electrică, transport şi drumuri, salubrizare, cultură, sport, locuinţe).


Cel mai important aspect consta in faptul ca în anul 2018 autorităţile administraţiei publice locale vor putea să utilizeze excedentul bugetului local pentru a finanţa şi cheltuielile cu personalul, corecţiile financiare aferente proiectelor, sentinţele civile definitive, precum şi rambursarea împrumuturilor contractate.
Acest lucru poate fi făcut doar dacă aceste categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din veniturile proprii şi din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat.

PUBLISIND are in cadrul federatiei si angajati din  administratia locala, ce alcatuiesc domeniul Administratie Locala din cadrul federatiei. Asiguram membrii PUBLISIND de intreaga implicarea a federatiei in problemele pe care le intampina.

Comunicat de presa MDRAP