Federația PUBLISIND, reprezentată de Ștefan Teoroc, președinte PUBLISIND/SNPP și Cosmin Andreica, președinte Sindicatul EUROPOL și secretar general PUBLISIND, a participat la prima ședință pe  marginea intențiilor asumate de Guvernul Cîțu privind modificarea salarizării bugetarilor. Ședința a fost convocată de Ministerul Muncii și Protecției sociale și condusă de Mihnea-Claudiu Drumea secretar de stat MMPS. Au mai participat Eduard Corjescu, secretar general MMPS, Elena Ispas, șef serviciu politici salariale MMPS și un specialist din MMPF cu atribuții pe sectorul de apărare național.

În deschiderea discuțiilor, în contextul lipsei unor informații clare cu privire la intențiile Guvernului Cîțu ca urmare a Memorandumului semnat în cursul lunii aprilie, delegația PUBLISIND a solicitat o serie de clarificări:

• Dacă scopul memorandumului este de a fi diminuată anvelopa bugetară pentru salariile bugetarilor;
Răspuns – Guvernul își asumă că prin aceste modificări, niciun angajat nu va pierde din venitul actual.

• Dacă se dorește un nou cadru normativ de salarizare sau intervenția legislativă pe actuala Lege a salarizării 153/2017;
Răspuns – însă dacă se va constata că se pot face modificări punctuale, se va opta pentru intervenția pe legislația actuală.

• Dacă se are în vedere situația existentă a diferitelor niveluri salariale din familiile ocupaționale, care o parte dintre ele au deja salariile în plată la nivelul maxim prevăzut de Legea 153/2017 iar personalul din MAI se află doar la jumătate din nivelul stabilit de lege;
Răspuns – Ministerul Muncii este conștient că sistemul bugetar se află cu salariale la niveluri diferite și se va ține cont de acest lucru.

• Dacă raportarea aspectelor din Memorandum care privesc reducerea plafonului maximal de sporuri de la 30% la 20% și diminuarea bazei de calcul a coeficienților de la 2500 la 2300 de lei, la afirmația ca veniturile nu vor fi diminuate, consolidează intenția MMPS de a crește salariile de funcție peste nivelul prevăzut de L. 153/2017 astfel încât să se compenseze pierderile în materie de sporuri.
Răspuns: – MMPS admite că acesta este unul dintre principiile cheie ale noii legi și că pe lângă eventuale modificări de coeficienți de ierarhizare, se are în vedere includerea sporurilor cu caracter permanent în salariile de funcție.

Eduard Corjescu, secretarul general al ministerului, a precizat că în prima parte a zilei, au avut o discuție prealabilă cu reprezentanții structurii de apărare, ordine publică și siguranță națională care au fost informați cu privire la principiile Memorandumului și cărora li s-au solicitat puncte de vedere pentru eliminarea inechităților și discriminărilor salariale.

Cu toate că principiile Memorandumului sunt aceleași cu cele care au stat la baza Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, reprezentanții Ministerului Muncii au precizat că acestea nu au fost efectiv aplicate și că, de-a lungul celor 3 ani de aplicare a legii, aceasta a suferit mai multe modificări reprezentând creșteri salariale, în funcție de diverse situații, interese sau relații politice.

Se dorește stabilirea plafonului de sporuri la un maximum de 20%, iar în cazul sporurilor permanente specifice structurii de apărare, ordine publică și siguranță națională acestea să fie incluse în salariul de funcție. De asemenea, sporurile de condiții de muncă să fie în cuantum fix, calculate ca procent din salariul minim brut pe economie. Mai mult, reprezentanții Ministerului Muncii au precizat că raportul intre cel mai mic si cel mai mare coeficient de salarizare va rămâne de 1 la 12 similar cu Legea 153/2017, iar aceste modificări se vor realiza prin lege, care va fi prezentată în Parlament.

Poziția sindicatelor din poliție și penitenciare, afiliate Federației PUBLISIND, a fost una clară și vizează în principal tratarea discriminărilor și inechităților salariale perpetuate din anul 2009 și ulterior stabilirea salariului de funcție la un nivel corcet care să reflecte dificultatea muncii prestate precum si riscurile asumate în misiuni. De asemenea  toate drepturile complementare să se raporteze la această bază de calcul, nu cum se întâmplă în momentul de față când există mai multe baze de calcul la care se raportează diferite elementele salariale.

Proiectul de lege se va elabora de ministerele de resort pe fiecare familie ocupațională, MMPS fiind ministerul inițiator care va centraliza propunerile venite inclusiv din partea partenerilor sociali, va organiza întâlniri de dezbatere si consultare urmând înaintarea proiectului final către Guvern cel mai probabil pentru aplicare din anul 2022.

Urmează consultari ale organizațiilor sindicale din celelalte familii ocupaționale, transmiterea de materiale si propuneri de la toate părțile implicate către MMPF care a stabilit o adresă de email unică în acest scop precum și un specialist care centralizeaza materialele. Ulterior se va organiza o nouă întâlnire cu organizațiile sindicale, care ar trebui să fie una mult mai aplicată. PUBLISIND va informa după fiecare întâlnire pe sectoare de activitate.