Federatia PUBLISIND reprezinta interesele salariatilor din sectorul bugetar, care fac parte din domenii distincte  de activitate asa cum se poate observa pe site-ul organizatiei la sectiunea sindicate afiliate .

Avand in vedere ca scopul organizatiei noastre este acela de a apara drepturile si interesele membrilor nostri, la sesizarea si solicitarea acestora am facut demersuri ( vezi informarile anterioare) menite sa corecteze situatiile create de aplicarea Legii 153/2017 ( intalniri cu ministerul muncii, memorii si adrese depuse, amendamente pentru corectii si cresteri salariale) .

Astazi a fost publicat Raportul  favorabil aprobării  Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  emis de Comisia pentru Munca si Protectie Sociala din Camera Deputatilor ( unde si PUBLISIND a depus amendamente).

Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 91/2017 a fost adoptat tot  astazi  07.03.2018 ,de Camera Deputatilor cu 175 de voturi pentru, 83 contra si 14 abtineri.

Din lista amendamentelor admise , care pot fi consultate in  raport  retinem, tinand cont de categoria salariatiilor pe care ii reprezentam modificari pentru urmatorele functii:

 • psiholog in unitatile de asistenta sociala- majorare cu 10% a salariului de baza;
 • majorarea salariului prevazut pentru anul 2022 pentru contabiliul-sef si seful de centru;
 • modificari pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor si parchetelor -a fost introdusă funcţia de specialist criminalist, care a fost omisă in grila initiala si  s-a modificat vechimea de bază necesară pentru alte functii in vederea corlarii cu celelalte modificări aduse prin ordonanţă;
 • modificari pentru personalul de specialitate criminalistică şi funcţiile auxiliare de specialitate criminalistică, prin majorarea salariului prevazut pentru anul 2022 ;
 • poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%.
 • modificari pentru functia de manager public prin majorarea salariului prevazut pentru anul 2022 ;
 • Funcţionarii publici din cadrul aparatului  Ministerului Mediului şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%;
 • Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului beneficiază, pentru complexitatea muncii de o majorare a salariului de bază de 15%;
 • Personalul contractual din cadrul aparatului..Ministrului Mediului şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia  beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%;
 • Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Mediului..beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%”
 • personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%;