Informare sedinta – MMFPS
04.03.2010


În data de 04.03.2010 ora 17, a avut loc la MMFPS o întâlnire între ministrul muncii dl. Şeitan şi federațiile reprezentative din ramura administrației publice. La întâlnire au mai participat şi secretari de stat de la ministerele finanțelor, muncii, administratiei si internelor, preşedintele şi secretarul general al ANFP.

Din partea Publisind a paricipat subsemnata şi preşedintele D.G.A.S.P.C.  sector 3.

Dl. ministru Şeitan a precizat că dorește să organizeze întâlniri periodice cu reprezentanţii federaţiilor din ad. publică pt. a-i fi prezentate problemele cu care se confruntă funcţionarii publici şi personalul contractual din această ramură.

În timpul discuţiilor care au durat peste 2 ore, s-au prezentat  de către reprezentanţii sindicatelor, problemele la care dorim să se identifice soluții urgent, astfel:

1. diminuările salariale care au avut loc după 01.01.2010, odată cu aplicarea OUG nr 1/2010 prin ignorarea contractelor şi acordurilor de muncă de către angajatori;
2. practica neunitară de aplicare a legilor de către angajatori;
3. practica neunitară de control a auditorilor de la Curtea de Conturi;
4. modificările ce trebuie aduse L330/ 2009 în privința  corelării textului legii cu anexele precum şi de ajustare a coeficienților;
5 acordul şi contractul de muncă în sistemul bugetar / cine poate negocia, ce se poate negocia şi care sunt limitele de negociere;
6. politizarea funcţiilor de conducere din administrație;
7. modul abuziv în care se face eliberarea şi destituirea din funcție în multe instituții;
8. lipsa de protecție a funcționarilor publici;
9. lipsa dialogului social real, atât la nivel de central ( ministere) cât şi local (angajatori);

La finalul discuțiilor, dl. ministru Şeitan a precizat că va face o notă de informare cu problemele ridicate de reprezentanții sindicatelor, pe care o va prezenta în şedinţa de guvern de miercuri, iar la următoarea întâlnire va veni şi cu posibile soluții.