Guvernul nou instalat a aprobat in sedinta din 06.01.2016 o serie de masuri fiscal-bugetare prevazute in Programul de Guvernare 2017-2020, astfel se majoreaza salariile pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar.

Majorarile au fost aprobate prin Ordonanta de Urgenta nr. 2/2017 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 16/2017, actul normativ poate fi consultat aici.

*ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative OG 2.20170001

Potrivit ordonanței si conform comunicatului de presa al Guvernului  , începând cu data de 1 februarie 2017, majorarile salariale se aplica astfel:

  • personalul platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale beneficiaza de  majorarea cu 20% fata de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017 a cuantumului brut al salariilor de baza/indemnizatiilor, precum si a cuantumului sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, in masura in care personalul respectiv isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Masura nu se aplica personalului care ocupa functii de demnitate publica alese din cadrul organelor autoritatilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinti si vicepresedinti ai consiliilor judetene, consilieri localisi judeteni.  Prevederile art. 2 alin. 1 pct.39 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale definesc institutiile publice locale astfel: ” instituţii publice locale – denumirea generica, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora;
  •  valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 9% si va fi de 1000 lei.
  • incepand cu 1 martie 2017, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, va creste la 520 lei.
  • Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale. Pana acum, finantarea se asigura in proportie de maxim 90% de la bugetul de stat.
  • studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, beneficiaza de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.  Totodata, cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse si protectie sociala a studentilor se stabileste la 201 lei/ luna pe perioada derularii activitatilor didactice/student de la invatamantul cu frecventa, fara taxa de studii. In aceste sens, se modifica  si se completeaza Legea educatiei nationale nr. 1/2011.