În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Turismului a publicat pe site-ul institutiei  Ordonanţă de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Modificarile si completarile sunt:

  • introducerea , începând cu data de 1 Iulie 2017, a obligației de acordare de către instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și, operatorii economici astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a voucherelor de vacanţă, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit în condițiile legii, pentru un salariat;
  • angajatorul stabileşte când acordă voucherele de vacanţă, de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz;
  •  determinarea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță de către alți angajatori decât cei prevăzuți la art.1, alin. (2) din proiect, respectiv la contravaloarea a maxim șase salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal;
  • obligativitatea operatorilor economici astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare, de a acorda angajaţilor proprii prime, numai sub forma voucherelor de vacanţă;
  • reglementarea unor aspecte tehnice cu privire la funcționarea sistemului de acordare a voucherelor;
  •  stabilirea unui plafon maxim cumulat al comisionului perceput de la angajator şi unitatea afiliată , de către unităţile emitente a voucherelor la maxim 1% din valoarea voucherului de vacanţă , care conține 3 elementele minime obligatorii;
  • actualizarea nivelului aplicabil prin procedură sancționatorie contravențională.

Proiectul poate fi vizualizat aici

Observațiile şi propunerile  pot fi transmise pe adresa Ministerului Turismului, termenul limita fiind de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului ( acesta fiind publicat in 23.05.2017).