Legea nr 53/2003 – Codul muncii – republicat 2011
Legea nr 62/2011- Legea dialogului social
HG nr 1260/2011 – Sectoarele de activitate

Legea nr 284/2010 – Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Legea nr. 285/2010 – slarizarea pentru anul 2011
Legea nr 283/2011 – salarizarea pentru anul 2012

Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale
Legea nr. 293/2004 – Statutul special al functionarilor publici din penitenciare