Comisia pentru Munca si Protectie Sociala din Camera Deputatilor a finalizat raportul pentru Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Proiectul de lege va intra azi in sedinta de Plen a Camerei Deputatilor, cu propunere de aprobare.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 4 abţineri. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.

Raportul comisiei ( cu amendamentele admise respectiv respinse) poate fi consultat aici