Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, forma pentru promulgare poate fi consultata – aici. Proiectul a  fost aprobat ieri cu 188 de voturi pentru, 28 de voturi contra ,47 abtineri , 4 voturi nu au fost exercitate.

Pentru o consultare  facila mai jos proiectul impartit pe anexe.

  • Cadrul general – aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT”-aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ”-aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „CULTURĂ”aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „DIPLOMAŢIE”-aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „JUSTIŢIE” ŞI CURTEA CONSTITUŢIONALĂ-aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ”-aici
  • Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului- aici
  • FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ADMINISTRAŢIE”-aici
  • FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ-aici