Ministerul Muncii a lansat in dezbatere publica 2 proiecte de acte normative pentru aplicarea si pentru modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Cele doua proiecte sunt:

  • proiect de Hotarare a Guvernului pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
  • Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotarare a Guvernului pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Scopul principal al modificarii si completarii acestui act normativ il constituie aplicarea corecta/unitara a dispozitiilor art. 1691 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv completarile aduse de Legea nr. 192/2015 de casele teritoriale de pensii.

Prezentele norme stabilesc in mod concret stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual in procesul de recalculare prevazut de art.1691 din Legea nr. 263/2010, inclusiv completarile aduse de Legea nr. 192/2015 astfel ca, persoanele care au lucrat in conditii identice sa beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii de cotizare identice prin raportare la dispozitiile legii.

Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul isi propune modificare art.158 din Legea nr. 263/2010 si are in vedere eliminarea inechitatilor ce au condus la discriminari intre persoane aflate in situatii indentice din punct de vedere al desfasurarii activitatilor ce se incadrau in grupa I si a-II-a de munca, in ce priveste accesul la pensia pentru limita de varsta, cu reducerea varstei standard de pensionare, dar si la acordarea unor punctaje suplimentare luate in calcul la determinarea punctajului mediu anual.

Se propune reglementarea potrivit careia, adeverintele care atesta incadrarea persoanelor in fostele grupe I si II de munca sunt valorificate numai in situatia in care au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile intocmite anterior datei de 1 aprilie 2001  si anume: actul administrativ de nominalizare a persoanelor incadrate in grupe superioare  de munca; actul administrativ privind incadrarea locurilor de munca/activitatilor/categoriilor profesionale in grupe superioare de munca; contractul individual de munca; contractul colectiv de munca; decizii interne; extras din statele de plata din care sa rezulte sectia/atelierul/locul de munca, precum si orice alte documente justificative.

Sursa: MMFPSPV si BNS