Executivul a aprobat in sedinta de Guvern de ieri, 25.01.2018 o Hotarare  pentru aplicarea art. 17 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Actul normativ stabileşte criteriile şi modul de acordare a majorării salariale pentru personalul care gestionează fonduri europene nerambursabile din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene. Potrivit art. 17 din LEGE CADRU 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, procentul de majorare salarială este stabilit la maximum 35% și este acordat în funcție de rezultatele evaluării performanțelor profesionale.

De stimulentul financiar pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile beneficiază aceleaşi categorii de personal ca şi până în prezent.

Procentul de majorare salarială se acordă în funcție de rezultatele performantelor profesionale, principalele criterii fiind:

a) în cazul obţinerii calificativului „foarte bine”, majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare va fi de 35 %;

b) în cazul obţinerii calificativului „bine”, majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare va fi de 15 %;

c) în cazul obţinerii calificativelor „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”, nu se aplică majorare salarială.

De această majorare salarială beneficiază doar personalul care are prevăzut în fişa postului atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile reprezentând minimum 75% din totalul atribuţiilor de serviciu.