Incepem cu baza legilor din Romania si anume, Constitutia Romaniei, care este legea fundamentala a statului roman, reglementand printre altele, principiile generale de organizare a statului, drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor si autoritatilor publice fundamentale.

In tara noastra, legile sunt cuprinse in categorii, reglementate la nivelul legislatiei specifice si precizate in cadrul Constitutiei.

Prin urmare, care sunt tipurile de acte normative existente in Romania?

 1. LEGILE
 • Legile constitutionale au rolul de revizuire a Constitutiei.
 • Legile organice reglementeaza: organizarea si functionarea partidelor politice, sistemul electoral, statutul deputatilor si senatorilor, stabilirea indemnizatiei acestora, organizarea si desfasurarea referendumului, organizarea Guvernului, organizarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi, regimul starii de asediu si al starii de urgenta, infractiunile/pedepsele si regimul executarii acestora, acordarea amnistitiei sau a gratierii colective, statutul functionarilor publici, contenciosul administrativ, organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Ministerului Public şi a Curţii de Conturi, regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii, organizarea generală a învăţământului, organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală, regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială, statutul minorităţilor naţionale din România, regimul general al cultelor, celelalte domenii pentru care în Constituţie se prevede adoptarea de legi organice.
 • Legile ordinare reglementeaza toate celelalte domenii care nu sunt acoperite de legile organice, insa este de retinut faptul ca nu poate amenda sau modifica o norma superioara, cum ar fi o lege organica sau Constitutia.
 1. ORDONANTE DE URGENTA (OUG)

Ordonanta de Urgenta este un act normativ emis doar de Guvern, in situatii deosebite si a caror reglementare nu poate fi amanata, reprezentand astfel o modalitate prin care Guvernului i se atribuie drept legislativ, drept care in mod normal ar tine doar de Parlament. Conform Constitutiei Romaniei, (1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.”

 1. ORDONANTE ALE GUVERNULUI

Guvernul poate emite si ordonante simple, fara caracter exceptional. Ca sa explicam putin, se caracterizeaza printr-o „delegare legislativa”, urmare adoptarii unei legi speciale de abilitare a Guvernului de catre Parlament, pentru a emite ordonante de urgenta (cu anumite caracteristici si obligatii). Si in aceeasi masura, ordonantele simple se semneaza de catre prim-ministru, se contrasemneaza de ministrii si se publica in Monitorul Oficial.

 1. HOTARARI

Hotararile Guvernului stabilesc modalitatea prin care legile vor fi concret aplicate, sau prevad orice alte aspecte organizatorice privind implementarea acestora. Prin aceste Hotarari de Guvern, se reglementeaza relatii sociale de o importanta mai redusa decat cele prin legi si totodata, se asigura aplicarea unei anumite prevederi legale (ex.: actul normativ prin care se prelungeste starea de alerta este tot Hotarare de Guvern, insa in conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: „(1) Starea de alertă se instituie de Guvern prin hotărâre, la propunerea ministrului afacerilor interne, și nu poate depăși 30 de zile. Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne. ”). Ca si forta juridica, Hotararile de Guvern sunt sub lege.

 1. DECRETE

Tot in conformitate cu Constitutia Romaniei, Presedintele emite decrete, acestea fiind publicate in Monitorul Oficial. Cu toate ca exista perspective diferite asupra naturii juridice a acestor acte normative, s-a acceptat unanim faptul ca decretele prin care se declara mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, sau prin care se institutie starea de asediu / starea de urgenta in intreaga tara, reprezinta caracter normativ si impersonal.

 1. ORDINE SI INSTRUCTIUNI

Atat ordinele cat si instructiunile sunt acte cu caracter normativ, emise de catre autoritatile centrale care se subordoneaza Guvernului (spre exemplu, Ordinele de ministru), avand natura juridica diferita. Instructiunile au intotdeauna caracter normativ, insa ordinele pot avea atat caracter normativ, cat si individual. Ce inseamna caracter normativ si caracter individual? Inseamna ca normativ se aplica general, se adreseaza tuturor, pe cand individual produce efecte fata de o anumita persoana sau in grup (subliniind faptul ca in cuprinsul acestuia trebuie mentionate in mod explicit persoanele respective).

 1. NORMELE METODOLOGICE / NORMELE DE APLICARE

Normele metodologice sau normele de aplicare reprezinta texte emise de catre ministere, care dau exemple si care detaliaza pas cu pas modul in care o anume lege trebuie sa fie aplicata. Adica si mai scurt, ar avea rolul de a clarifica si detalia dispozitiile actelor normative pentru care au fost emise. Cel putin in teorie, pentru ca s-a observat in numeroase situatii faptul ca nu sunt in concordanta cu actul normativ, sau mai mult de-atat, adauga la lege.

Ierarhia ar fi:

 • Constitutia Romaniei
 • Legile constitutionale
 • Legile organice
 • Legile ordinare
 • Ordonantele Guvernului
 • Hotararile Guvernului
 • Actele normative emise de administratia publica centrala si de autoritatile administrative autonome
 • Actele normative emise de organele administratiei publice locale

Tragem o linie si subliniem faptul ca Constitutia Romaniei si Codul Civil reprezinta cadrul legislativ general, fiind realizate in concordanta cu Uniunea Europeana.

Separat de acestea, mai exista si anumite norme juridice speciale, care clarifica aspectele normei generale intr-un domeniu specific de aplicare (ex: Legea nr. 487/2002 a sanatatii mintale si protectia persoanelor cu tulburari psihice, Ordonanta de Guvern nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala etc.).

Avand in vedere dinamica prin care se legifereaza in Romania, este foarte dificil sa cunoastem toate actele normative adoptate, insa aflandu-ne in plina era a dezvoltarii tehnologiei, este usor sa gasim textele legislative care ne intereseaza, asigurandu-ne insa ca forma gasita este si forma actualizata, in situatia in care au existat modificari.

Click AICI pentru vizualizarea Constitutiei Romaniei.

Bibliografie:

https://lege5.ro/
https://www.cdep.ro/
https://eacea.ec.europa.eu/
https://www.constitutiaromaniei.ro/