Astăzi la ora 9.30 a început şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Cu puţin timp înainte de ora şedintei a fost transmisă participanţilor nota care cuprinde principiile unui nou proiect pentru salarizarea unitară a bugetarilor.

Federaţia PUBLISIND este reprezentată la şedinta de azi de Mihaela Neacşu- vicepreşedinte PUBLISIND alături de preşedintele BNS, Dumitru Costin.

Pe scurt noua ordonantă pregătită de Guvern sub coordonarea proaspătului ministru al Muncii, va include indexări în trepte care vor acoperi doar o parte a grilei de salarizare, începând cu salariul minim de 1.250 de lei, programat să urce la această cifră în luna mai, si până la un nivel de sustenabilitate bugetară care va fi definit prin calcule, va îngheța sporurile, indemnizațiile, compensațiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare şi va bloca la nivelul din iulie 7 categorii de plăți sociale. Inechitățile rămase vor fi rezolvate până în 2020-2021.

Cele 7 categorii de plăți sociale pe care Guvernul vrea să le blocheze la nivelul din iulie 2016 sunt:

 • Indemnizațiile, compensațiile, primele şi alte drepturi acordate personalului militar, polițiştilor şi funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
 • Pensiile de serviciu (pentru funcționari publici parlamentari, membrii Corpului diplomatic şi consular al României, judecători şi procurori, militari, polițişti şi funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare)
 •  Indemnizațiile consilierilor locali şi consilierilor județeni
 •  Indemnizația de limită de vârstă pentru deputați şi senatori
 •  Suma lunară forfetară acordată deputaților şi senatorilor
 •  Diurna deputaților şi senatorilor
 •  Indemnizațiile de pensionare

Nu vor fi modificate prevederile Legii Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului platit din fonduri publice.

Sporurile, indemnizațiile, compensațiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare vor fi menținute în cuantumul avut la nivelul lunii iulie 2016 şi nu vor fi determinate prin aplicarea procentului prevăzut în Legea 284/2010 la salariul de bază.

Se păstrează clasele de salarizare prevăzute la art.10 şi în anexele la Legea-cadru nr.284/2010, precum şi actuala încadrare a personalului pe clase de salarizare

Prin acest nou proiect de ordonanţă de guvern, Cabinetul  Cioloş urmăreşte, conform celor enunţate în nota emisă:

 •  Eliminarea suprapunerilor salariale generate de majorarea salariului minim, care a dus la dispariția vechimii în muncă şi a diferențelor salariale pentru funcții cu nivel de studii diferit
 • Eliminarea parțială a diferențelor salariale existente pentru aceeaşi funcție care desfăşoară aceeaşi activitate în instituții diferite sau în aceeaşi instituție; nu vor putea fi eliminate diferențele salariale pentru funcții a căror salarizare se situează peste nivelul de salarizare stabilit potrivit anexei la proiectul de Ordonanță de urgență

Calendarul propus pentru această nouă ordonanţă asumat este:

 •  22 aprilie: Întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social
 • 25 aprilie – 15 mai: Sesiuni de lucru ale grupului tehnic guvern – parteneri sociali
 • 15 – 30 mai: Dezbatere publică asupra proiectului OUG
 • 1 iunie: Adoptarea OUG în Ședința de Guvern

Ataşat: Nota- Elaborarea ordonanţei de urgenţă privind corecții aduse la salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nota_-_Sedinta_CNTDS_-_22_aprilie_2016