Miercuri, 11 ianuarie 2023, Federația PUBLISIND a participat la o întâlnire de lucru în cadrul Ministerului Justiției (MJ), întâlnire care a vizat discutarea problemelor specifice ale angajaților Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Delegația PUBLISIND a fost formată din președintele organizației – Ștefan TEOROC și trei reprezentanți ai Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului, organizație nou afiliată la PUBLISIND: Marinela SLĂTINEANU, Eugenia GLĂVAN și Dumitru CIOANA, iar din partea Ministerului Justiției a participat doamna Roxana Simona MOMEU, secretar de stat.

Delegația PUBLISIND a prezentat situația actuală în care se află personalul din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și anume că reprezintă singura categorie din cadrul Anexei V a Legii 153/2017 – Familia ocupațională de funcții bugetare „justiție” și Curtea Constituțională (art. 5 din Capitoul VIII – Reglementările specifice personalului din sistemul justiţiei), care nu se regăseşte în grupa funcţiilor şi a personalului care beneficiază de:

  • un spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică de până la 25%,
  • respectiv de un spor pentru păstrarea confidențialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizația lunară de încadrare, deşi face parte din aceeaşi familie ocupaţională, ca şi ceilalţi beneficiari
    (personal de specialitate, inspectori judiciari, personal auxiliar INEC, asistenţi judiciari, specialişti MJ etc.).

Delegația MJ a înțeles solicitarea PUBLISIND cu privire la nevoia pentru fundamentare a unei decizii de eliminare a acestor discriminări salariale în care se află salariații din ONRC și a rămas deschisă pentru încercarea soluționării și altor aspecte dezbătute în cadrul ședinței, precum: necesitatea menținerii programului de lucru cu publicul de 4 ore, necesitatea organizării concursurilor de angajare atât pentru registratorii de registrul comerțului, cât și pentru posturile vacante ca urmare a concursului de selecționare pe postul de registrator și pentru posturile unice.

Salutăm deschiderea MJ pentru susținerea inițiativei PUBLISIND privind discutarea problemelor specifice ale angajaților Oficiului Național al Registrului Comerțului și menționăm că vom continua demersurile noastre pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în cadrul întâlnirii de lucru din 11 ianuarie a.c.