Instituția cu mâna în buzunarul angajaților – sau cum să plătești ceva ce nu ai cerut.

Cum? și De ce?

Un răspuns la întrebarea: cum să plătești ceva ce nu ai cerut? poate fi următorul: din vina angajatorului. O situație reală în acest sens reprezintă situația Sindicatului Phoenix-Pelendava din cadrul Penitenciarului Craiova-Pelendava care a sesizat că din 21 Ianuarie 2021 până curând, instituția oprea și vira cotizația angajaților (membrii de sindicat) către o altă entitate juridică și anume O.A.M.G.M.A.M.R. (Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România).

Cuantumul cotizației de membru O.A.M.G.M.A.M.R. reprezintă 1% pe lună din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă), în cazul membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical.

În sistemul penitenciar, zeci de asistenți medicali și poate și medici, plătesc cotizația la O.A.M.G.M.A.M.R. în cuantum uneori dublu, respectiv maxim 1% din venitul brut realizat, maxim prevăzut în realitate în Legea sindicatelor. Deși, inițial, Sindicatul Phoenix-Pelendava, a solicitat restituirea sumelor reținute în mod abuziv și care reprezintă diferența dintre 1% din venitul brut realizat și 1% pe lună din valoarea salariului de bază, explicațiile verbale primite în legătură cu reținerile abuzive din partea instituției au determinat conducerea sindicatului să solicite în final restituirea sumelor reținute în mod abuziv, reprezentând cotizație către O.A.M.G.M.A.M.R, reținute fără acordul membrilor de sindicat, începând cu luna ianuarie 2021 și până la data restituirii efective, ACTUALIZATE cu coeficientul de inflație.

Deși membrii Sindicatului Phoenix-Pelendava, sindicat afiliat PUBLISIND, nu și-au exprimat acordul scris sau măcar verbal cu privire la oprirea cotizației la  O.A.M.G.M.A.M.R. pe ștatul de plată al unității, oprirea cotizației s-a efectuat, în mod unilateral, la nivelul unității, în baza unei adrese a O.A.M.G.M.A.M.R, în condițiile în care, până la oprirea efectivă pe ștatul unității a sumelor ce au fost virate la  O.A.M.G.M.A.M.R., aceștia virau în mod voluntar cotizația la entitatea juridică amintită, în cuantumul susmenționat.
Vă invităm să parcurgeți mai jos materialul integral: