Guvernul a adoptat, in sedinta ieri, 16.11.2016 , Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Statutului special al functiei publice specifice de inspector social.

Statutul special al functiei publice specifice de inspector social presupune introducerea unor prerogative in exercitarea atributiilor de serviciu care sa-i confere acestuia autoritate de stat, pentru a imbunatati in acest fel activitatea de control, evaluare, monitorizare si investigare sociala a Agenţiei Naţionale pentru Plati şi Inspectie Sociala si a structurilor sale teritoriale, avand ca efect diminuarea prejudiciilor materiale și financiare aduse statului, precum și acordarea beneficiilor sociale persoanelor indreptatite sa le primeasca.

Actul normativ aprobat introduce  noi atributii pentru inspectia sociala, stabileste un set de sanctiuni referitoare la beneficiile de asistenta sociala si clarifica atributiile serviciilor publice de asistenta sociala in ceea ce priveste acordarea si administrarea beneficiilor si a serviciilor. Acesta mai prevede o serie de drepturi si obligatii specifice ale inspectorului social, cu scopul de a stopa migrarea specialistilor catre alte institutii cu recunoastere sociala si profesionala, dar si pentru asigurarea obiectivitatii in misiunile efectuate.

Functia de inspector social face parte din categoria functiilor publice specifice cu statut special si cuprinde ansamblul atributiilor si responsabilitatilor specifice misiunii de inspecţie, respectiv control, evaluare, monitorizare, precum si activitati de investigare sociala in domeniul protectiei sociale, conform prevederilor legale.

AJPIS  este unica instituţie de control care verifica respectarea drepturilor sociale ale cetatenilor, iar functia de inspector social trebuie exercitata de persoane ale caror cunostinte  si experienta profesionala, dobandite prin pregatire continua, le asigura competenta necesara exercitarii atributiilor stabilite pentru indeplinirea misiunilor de inspecţie.

Misiunile de inspectie si activitatea de investigare sociala se vor putea desfasura si in afara orelor de program, in zilele de sambata si duminica sau in zilele de sarbatoare legala, in functie de specificul activitatii entitatii supuse controlului si/sau de programul de lucru al acesteia, la solicitarea conducatorului institutiei.

Ținand cont de migratia externa a fortei de munca si de evenimentele de natura economica sau sociala ce pot sa apara in cadrul comunitatilor de romani din afara granitelor, inspectorii sociali primesc in premiera competente de evaluare a cazurilor sociale cu care se confrunta comunitatile romanesti de peste hotare.

Actul normativ introduce de asemenea  un sistem unitar de sanctionare a neregulilor identificate, OUG stabileste ca pentru aceeasi încalcare a legii se va aplica aceeasi sanctiune, indiferent unde se inregistreaza aceasta sau despre ce beneficiu este vorba.

Sursa: Guvernul Romaniei