Mai jos ordinea de zi a sedintei Plenului Consiliului Economic si Social, ce va avea loc maine, 06.02.2018 . In eventualitatea in care exista observatii va rugam sa le transmiteti pe adresa de e-mail a federatiei: federatia.publisind@gmail.com

Ordinea de zi propusă pentru sedinta din data de 06.02.2018

Avizarea proiectelor de acte normative:

  •  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice  – Iniţiator: M.M.J.S.
  •  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă- Iniţiator: M.M.J.S.
  • Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/ 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă  – Iniţiator: M.M.J.S.
  •  Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  – Iniţiator: M.M.J.S.
  •  Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Iniţiator: M.Ec.
  •   Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1344/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare  – Iniţiator: M.Ec.

Proiectele pot fi consultare aici