Urmare a deciziei nr. 23 a  Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in Dosarul nr. 1773/1/2016 in data de 26.09.2016, care a stabilit ca toti bugetarii ar fi trebuit  salarizati la nivelul maxim al functiei/gradului profesional inca din 01.05.2015, data la care a intrat in vigoare Legea nr.71/2015, Federatia PUBLISIND a transmis o adresa Ministrului Muncii pentru solicitarea unui punct de vedere institutional cu privire la impactul pe care il va avea aceasta  decizie  – atasat adresa PUBLISIND precum si raspunsul Ministerului primit  saptamana trecuta.

Reproducem mai jos informatii utile din Decizia Inaltei Curti

Decizia nr.23 din dosarul nr.1733/1/2016 inregistrat pe rolul ICCJ

 1. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma 
  [ salarizat la acelaşi nivel] are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice. Obligatorie,  potrivit  dispoziţiilor  art.   521 alin.   (3) din  Codul   de procedură civilă. ” Detalii solutie: Admite sesizarea formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrative si fiscal, in dosarul nr. 28.884/3/2015, privind   pronuntarea unei hotarari prealabile si, in consecinta stabileste ca: […] sintagma „salarizat la acelasi nivel”  are in vedere  personalul din cadrul aparatului de lucru al   Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurentei, al Curtii de Conturi, precum si din cadrul celorlalte autoritati si institutii publice enumerate de art. 2   alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 […] Practic, prin aceasta hotarare, obligatorie pentru toate instantele judecatoresti, Inalta Curte de Casatie si Justitie a lamurit interpretarea juridical a legii.
 2. LEGE-CADRU Nr. 284*) din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice :Art. 2 – (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:
  a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
  c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii;
  d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.
 3. LEGE Nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
  Art. I – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
  „(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
 4.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 20*) din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 Avand in vedere aceasta situatie, consideram ca se impune sa deschideti actiuni in instanta  in vederea recuperarii diferentelor din perioada mai 2015 – iulie 2016 si a dobanzilor aferente.

Adresa PUBLISIND si raspunsul Ministerului Muncii pot fi consultate mai jos:

 1. adresa-mmfpspv-ref-decizie-iccj0001
 2. ministerul-muncii-rasp-adresa-decizie-iccj