In Romania mai suntem 1,2 milioane de sindicalisti din 5 milioane de salariati. Tactic si aparent implacabil, puterea elimina una dupa alta toate baricadele din drum. Sindicatele se mentin in prezent ca ultima miscare care se mai poate interpune cat de cat unor interese obscure orientate in special pe profit, pe pozitii politice dar cel mai adesea pe ambele.

Insa forta de reactie este slabita constant prin tot felul de mecanisme menite sa faca ilegale conflictele, grevele si in general lupta sindicala. Dupa ce au sters cu buretele toata legislatia sindicala in 2011 si au asumat legea dialogului social, negocierile colective au fost aproape eradicate. Sindicatele din penitenciare au pierdut prin aceeasi lege dreptul la greva.

Apoi au inceput sa curga deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei, care au stabilit neconstitutionalitatea prevederilor care vizeaza plata zilelor „de sindicat” de catre angajator, a protectiei liderilor contra concedierii abuzive pe durata mandatului si asa mai departe. Un plus de propulsie pentru aceste lovituri lansate una dupa alta a fost obtinuta in mod inteligent prin intermediul presei si a denigrarilor la adresa liderilor marilor structuri sindicale.

Oamenii trebuie sa-si piarda increderea in sindicate, sa iasa din miscare si astfel calea sa fie libera. Cum sa se intample asta mai repede daca nu asmutindu-i impotriva propriilor lideri? Eliminand protectia liderilor si libertatea lor de miscare. Transformand aceasta calitate de reprezentant ales intr-o sperietoare.

Daca este ca ceva sa fie total gresit pentru un lucrator este ca acela sa nu faca parte din nicio organizatie sindicala. Dragi colegi, daca nu va place BNS, PUBLISIND, SNLP, nu este o problema, alegeti altceva, dar ramaneti uniti, orice ar fi! Utilizati dreptul la asociere sindicala. A fost castigat cu sange in trecut. Pasivitatea unora ne va costa enorm pe toti, in scurt timp. Mult mai scurt decat credeti!

Referitor la ultimul „cadou” primit de miscarea sindicala, aveti mai jos detalii complete furnizate de Blocul National Sindical. Incercam sa reparam ce se mai poate dar ramane de vazut ce vom reusi.

Hotararea Curtii Constitutionale privind neconstitutionalitatea art.60 din Codul muncii privind protectia liderilor de sindicat
Bucureşti, 11-01-2016

Avand in vedere Hotararea Curtii Constitutionale privind neconstitutionalitatea art.60 din Codul muncii privind protectia liderilor de sindicat au fost facute demersuri in sensul adoptarii de catre Guvern a unei Ordonante de urgenta care sa raspunda obligatiei legale ca in intervalul de 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial sa intervina pentru a pune in acord dispozitiile neconstitutionale cu Legea fundamentala.

Sursa: Departamentul Juridic BNS

EXPUNERE DE MOTIVE: 

Avand in vedere decizia Curtii Constitutionale cu privire la declararea neconstitutionala a art.60, alin.(1), lit.g) si  prevederile Constitutiei Romaniei – art.147 alin.(1) prin care Parlamentul are obligatia ca in 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale sa puna de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei,  prevedere reluată, la nivel legal, prin art.31 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, se impune adoptarea unui text legal care sa inlocuiasca actuala prevedere de la art.60, alin.(1), lit.g).

Apreciem ca art.220, alin.(2) din actualul Cod al muncii nu asigura o protectie reala si eficienta persoanelor alese in organele de conducere ale sindicatelor in raport atributiile si expunerea lor in reprezentarea intereselor salariatilor. De aemenea se are in vedere faptul ca prevederile acestui articol sunt unele de trimitere catre un act normativ subsecvent, iar actul normativ subsecvent, in speta Legea 62/2011 a dialogului social, nu face altceva dacat sa preia ad litaram acest articol. Asadar prevederile de la art.220, alin.(2) in sine si nedublate de alte prevederi normative subsecvente nu raspund obligatiilor asumate de statul roman prin ratificarea Conventiei OIM nr.135/1971 privind protectia reprezentantilor lucratorilor in intreprinderi si inlesnirile ce se acorda acestora, inclusiv privind desfacerea contractului de munca al reprezentantilor alesi in organul de conducere al sindicatului.

In fapt norma de trimitere a art.220, alin.(2) era, pana la pronuntarea Curtii Const itutionala, completata tocmai art.60, alin.(1), lit.g), drept pentru care legiutorul are obligatia de a formula un nou text legal care sa asigure o protectie concreta reprezentantilor lucratorilor, in mod special in cazul desfacerii contractului de munca a acestora.In acest sens se impune asigurarea unei protectii reale a reprezentantilor alesi ai organizatiei sindicale, textul propus fiind un text ce a fost deja supus analizei Curtii Constitutionale aceasta ponuntandu-se asupra constitutionalitatii sale prin Decizia nr.174/26 septembrie 2000 si apreciind ca respecta criteriile de constitutionalitate pentru motivele expuse mai jos: Reprezentantii salariatilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor se afla intr-o situatie diferita in comparatie cu celelalte categorii de salariati.

Or, tratamentul juridic diferit al cetatenilor care nu se afla in situatii identice este nu numai justificat, ci si obiectiv necesar. In acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 256/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 2 aprilie 1998, Curtea a statuat ca principiul egalitatii nu se opune ca o lege sa stabileasca reguli diferite in raport cu persoane care se afla in situatii diferite. Sub acest aspect, situatia deosebita in care se afla salariatii membri ai organelor de conducere ale sindicatelor este determinata de atributiile lor in asigurarea indeplinirii rolului sindicatelor, prevazut in teza a doua a art. 9 din Constitutie, potrivit careia sindicatele „

[…] contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economi ce si sociale ale salariatilor”.

Pe de alta parte, dispozitiile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 54/1991 reprezinta o masura de protectie a liderilor sindicali, pentru ca acestia sa poata indeplini in bune conditii atributiile cu care au fost insarcinati de salariatii membri de sindicat care i-au ales. Masura de protectie se justifica prin necesitatea de a se contracara eventualele masuri abuzive, cu caracter represiv sau de intimidare, din partea angajatorului. De altfel, este de retinut si faptul ca aceasta protectie functioneaza doar in cazul modificarii sau al desfacerii contractului de munca din initiativa angajatorului si pentru motive neimputabile liderilor sindicali salariati.

Protectia speciala a liderilor sindicali este impusa si prin prevederile art. 1 din Conventia privind protectia reprezentantilor lucratorilor din cadrul intreprinderilor si facilitatile de acordat acestora, aprobata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la 23 iunie 1971, ratificata de Romania prin Decretul nr. 83/1975, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 86 din 2 august 1975, potrivit carora „Reprezentantii lucratorilor din intreprindere trebuie sa beneficieze de o protectie eficace contra tuturor masurilor care ar putea sa le aduna prejudicii, inclusiv concedierea si activitatea lor de reprezentanti ai lucratorilor, afilierea lor sindicala sau participarea lor la activitati sindicale, in masura in care actioneaza conform legilor, conventiilor colective sau altor angajamente conventionale in vigoare.

Suplimentar jurisprudenta instantei de contenctios european a drepturilor omului a statuat ca principiul egalitatii justifica dreptul la diferentiere, deoarece egalitatea nu inseamna uniformitate, iar situatiile diferite sub aspect obiectiv si rezonabil impun diferente de tratament juridic (Decizia nr.107/1995 si Decizia 14/2013 sau jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului – Hotararea din 13 iunie 1979 pronuntata in cauza Marckx impotriva Belgiei, Hotararea din 8 iunie 1976 pronuntata in cazua Engel si altii impotriva Olandei sau Hotararea din 28 noiembrie 1984 pronuntata in cauza Rasmunssen impotriva Danemarcei).

TEXTUL LEGAL PROPUS:

Se modifica Art.60, alin.1, lit.g din Legea 53/2011 – Codul muncii si va avea urmatorul cuprins:

« Art.60 – (1) Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa :… „ g)pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate pe toată durata exercitării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia.„