Inspectoratul pentru Situații de Urgență București, a făcut inventarul clădirilor cu risc seismic din Capitală, printre care se evidențiază un număr de peste 170 de creșe, grădinițe, licee și facultăți. La fel de îngrijorător este și faptul că acest raport nu reflectă realitatea, numărul acestor clădiri fiind mai mare, deoarece sunt multe instituții care nu au răspuns solicitărilor de a raporta imobilele expertizate tehnic.

Printre informațiile acestui raport, regăsim Grădinița de Hipoacuzici din str. Nicolae Caranfil, sector 1, care a fost construită în anul 1950 fiind încadrată după evaluare în clasa de Risc Seismic III. Numărul adulților- personal și al copiilor beneficiari, pe timp de zi depășea la momentul evaluării 223, iar cel al ocupanților pe timp de noapte, 37.

În această situație se află multe alte persoane, din alte locații în care se desfășoară activități didactice cu specific. Este bine-cunoscut faptul că sunt efectuate simulări atât cu personalul, conform procedurii pe protecția muncii, cât și cu beneficiarii pentru educarea  și însușirea cunoștințelor privind comportamentul și regulile specifice în caz de cutremur, dar esențială în caz de seism este rezistența clădirii pentru a putea aplica  în siguranță procedurile menționate.

Conform Legii nr. 37/2002, până la data de 1 ianuarie 2023, toți conducătorii instituţiilor publice trebuie să efectueze demersuri pentru accesarea serviciilor de expertizare tehnică, realizată de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie asupra construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi didactice care se află în patrimoniul instituţiilor publice respective şi care au fost construite înainte de anul 1978. Toate aceste activități trebuie să fie realizate până la data de 1 iunie 2024.

Sursa de finanţare pentru realizarea activităţilor prevăzute, este asigurată de la bugetul de stat, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale. Nerespectarea prevederilor de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unităti sau instituții de învățământ, care au fost construite înainte de anul 1978, în cazul contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, acestea vor fi constatate de către organele cu atribuții de control ale primăriilor de municipiu, orașe, respectiv Primăria Municipiului București, în cazul administratorilor/proprietarilor ce le dețin.

Contravențiile pentru nerespectarea termenelor amintite, respectiv cel de începere și cel de evaluare a evaluării clădirilor din punct de vedere a riscului seismic, vor fi imputate conducătorilor instituțiilor sau unităților în cauză.