Federatia PUBLISIND este reprezentativa la nivelul sectorului de activitate ” Asistenta Sociala” si reprezinta interesele a peste 5000 de salariati din acest sector.

Avand in vedere ca apararea intereselor afiliatilor nostri este prima noastra prioritate,  reprezentantii PUBLISIND vor fi prezenti in data de 13.02.2018 la o noua sedinta organizata de Ministerul Sanatatii pe marginea Regulamentului cadru privind stabilirea locurilor de munca prevazute in anexa II la Legea – Cadru nr. 153/2017 precum si conditiile de acordare a acestuia. Mergem  cu speranta ca acest nou regulement,  important pentru sistemul de asistenta sociala, nu va fi o noua lansare in jocul  ” de-a baba orba” pe care il jucam de la intrarea in vigoare a legii salarizarii.

Anexa nr. II la lege reglementează drepturile de natură salarială ale personalului care face parte din Familia ocupaţională de funcţii bugetare „sănătate şi asistenţă socială”.  În capitolul II al Anexei nr. II sunt prevăzute sporurile care se acordă în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea atât pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile de asistență medico-sociale cât și pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare.

Incepând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018.

Astfel, Ministerul Sănătății în calitate de minister coordonator al domeniului de activitate bugetară sănătate şi asistenţă socială elaborează proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă,a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 precum şi condiţiile de acordare a acestuia.

Regulament se  aplică unităţilor sanitare și instituțiilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, serviciilor/personalului medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciilor sociale cu sau fără cazare, unităţilor de asistenţă medico-socială, precum şi unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale.

Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului sunt prevăzute în anexele nr. 1 – 9, la regulament.  Anexa nr.9,este dedicata  personalului  care lucrează în unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare, conform prevederilor art.14 de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017.

Proiectul de regulament a fost transmis organizatiilor afiliate ale federatiei PUBLISIND.