Confederatia Internationala a Sindicatelor, vocea lucratorilor din intreaga lume, reprezentând 181 milioane de lucrători prin intermediul a 340 de centre sindicale afiliate, inclusiv, Blocul National Sindical, avetizeaza  Guvernul Romaniei  pentru violări continue și sistematice ale libertății de asociere, dreptului la negocieri colective, precum și dreptulului la grevă.

Modificările aduse în 2011 în ceea ce privește cadrul legislativ ce reglementează activitatea sindicatelor, negocierile colective și dialogul social au afectat în mod semnificativ dreptul la negociere colectivă al salariaților, precum și dreptul de organizare și reprezentare sindicală, atât la nivel de unitate, cât și la nivel național.

In absența unor îmbunătățiri semnificative, Confederația Internațională a Sindicatelor va uza de mecanismele de supraveghere adecvate din sistemul ONU.

Detalii suplimentare : http://www.bns.ro/2015-04-20-09-24-30/341-guvernul-romaniei-este-avertizat

Sursa : Blocul National Sindical.