Ordonanta de urgenta privind salariile bugetarilor a fost adoptata in sedinta de miercuri a Executivului.

De prevederile ordonantei vor beneficia 650 de mii de persoane, iar impactul bugetar este de 870 de milioane pentru anul acesta si de 2,6 miliarde de lei pentru anul urmator.

Modificarile introduse prin acest act normativ, sustine Ministrul Muncii, au in vedere urmatoarele aspecte:

I. Reducerea disfunctionalitatilor de incadrare in sistemul public, prin:

 • Eliminarea inechitaților de salarizare pentru functii egale si munca egala in cadrul aceleiasi unitați. Acest lucru se va face prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat in plata la nivelul instituţiei publice, autoritaţii publice, unitaţii pentru toate familiile ocupationale, in limita alocarilor bugetare;
 • in cazul personalului din aparatul propriu al ministerelor, eliminarea  diferentelor de salarizare se va face prin acordarea a 70% din nivelul de salarizare al Secretariatului General al Guvernului.
 • Eliminarea diferentelor de salarizare provenite din neacordarea soldei de merit, ca urmare a aplicarii Legii-cadru nr. 330/2009 şi a O.U.G. nr. 1/2010, pentru familia ocupationala Aparare, ordine publica si siguranta nationala. Astfel, pentru  personalul militar, poliţisti din aceeasi instituţie publica, respectiv unitate, soldele de functie/salariile de functie in care nu au fost cuprinse sumele compensatorii corespunzatoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul in plata al soldelor de functie/salariilor de functie care cuprind aceste sume compensatorii. Aceste drepturi salariale se vor acorda in doua etape: 50% din acestea incepand cu luna august 2016 si 50% incepand cu luna august 2017.
 • Reglementarea situatiei pentru personalul care detine titlul stiintific de doctor si nu beneficiaza de suma compensatorie inclusa in anul 2010 in salariul de baza, prin acordarea unei sume compensatorii aferenta titlului stiintific de doctor stabilita la nivelul similar in plata pentru aceeasi functie, grad didactic, transa de vechime in invatamant si gradatie corespunzatoare vechimii in munca pentru personalul didactic din invatamant, respectiv grad/treapta profesionala si gradatie corespunzatoare vechimii in munca la celelalte categorii de personal din institutia, autoritatea publica, unitatea/unitatea similara.

II. Restructurarea completa a sistemului de salarizare  din sanatate, incepand cu luna august 2016,  prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, in vederea eliminarii inechitatilor existente;

 • Stabilirea unei cresteri suplimentare de aproximativ 10% fața de restul functiilor a salariilor debutantilor, in vederea cresterii atractivitatii carierei in sistemul public de sanatate.
 • Stabilirea transelor de vechime in munci in concordanta cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

III. Restructurarea completa a sistemului de salarizare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, incepand cu luna august 2016, prin:

 • Stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor, in vederea eliminarii inechitatilor existente;
 • Stabilirea unei cresteri suplimentare de aproximativ 10% fața de restul functiilor a salariilor debutantilor, in vederea cresterii atractivitatii carierei in sistemul de invatamant;
 • Reglementarea acordarii indemnizatiei pentru invaţamantul special (15% din salariul de baza), a gradatiei de merit (25% din salariul de baza), a indemnizatiei de diriginte (10% din salariul de baza), a cuantumului compensatiilor tranzitorii pentru personalul didactic de predare, de conducere, indrumare si control, daca acesta indeplineste conditiile de acordare prevazute de lege;

IV. Introducerea unui sistem de premiere bazat pe conditii de reforma si criterii de performanta pentru personalul din sistemul de sanatate incepand cu luna ianuarie 2017, si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, incepand cu luna ianuarie 2018.  Astfel:

 • ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale si trimestriale, in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget, in conditiile indeplinirii conditiilor de reforma  si a criteriilor de performanta;
 • conditiile de reforma si criteriile de performanta se vor elabora de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului;
 • premiile anuale, semestriale si trimestriale, in limita a 2% din cheltuielile cu salariile vor putea fi acordate numai dupa aprobarea conditiilor de reforma si a criteriilor de performanta prin hotarare a Guvernului;
 • premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul de credite, pe baza indeplinirii conditiilor de reforma si a criteriilor de performanta;

Sursa: Comunicat de presa – Guvernul Romaniei