Cu toate că puțini cunosc structura de organizare a unei federații sindicale, este important să aducem în discuție faptul că Federația PUBLISIND este cea mai eterogenă organizație sindicală, având domenii din cadrul administrației publice centrale, Curtea de conturi, Parlament, Poliție, Penitenciare, Mediu, Asistență Socială, Probațiune, OSIM, Cultură și altele.

Această diversitate ne ajută să avem informații relevante de toate domeniile, să facem schimb de bune practici, să multiplicăm bune practici și nu în ultimul rând, să ne susținem reciproc în situația unor proteste. La aceste domenii a fost votată, cu unanimitate de voturi, înființarea domeniului GREFĂ JUDICIARĂ. Personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este alcătuit din: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiști IT, iar personalul conex este format din agenți procedurali, aprozi și șoferi și reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistem, aproximativ 9000 de persoane.

Acestei categorii profesionale nu i s-a elaborat un nou Statut al profesiei timp de 14 ani de zile, deși profesia a evoluat continuu, atât sub aspectul pregătirii profesionale, dar mai ales în ceea ce privește transferul unor atribuții de la magistrați în sarcina grefierilor. În ultimii doi ani grefierii și-au manifestat nemulțumirile de natură salarială, anul 2018 debutând cu scăderi salariale și continuând cu salarii calculate greșit și, mai ales neunitar, nemulțumirile grefierilor fiind exprimate printr-o grevă japoneză în luna februarie și chiar cu proteste spontane care au condus la întreruperea temporară a activității.

Pasivitatea miniștrilor care s-au succedat la conducerea Ministerului Justiției, inclusiv a actualului ministru de resort, în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă grefierii, au determinat „trezirea” grefierilor, mobilizarea masivă a acestora și organizarea într-un sindicat național, care reprezintă mai bine de 50% din personalul auxiliar de specialitate și conex, anume Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

Necesitatea negocierii unui acord colectiv de muncă pentru această categorie profesională a generat afilierea SNGJ Dicasterial la Federația Publisind, singura federație care are obținută reprezentativitate la nivelul sectorului de activitate Administrație Publică. Alături de SNGJ Dicasterial au înțeles să-și unească forțele și să-și coordoneze acțiunile încă două sindicate locale, respectiv Sindicatul SindJust Bihor și Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție Grefierul Alba, care, împreună, însumează peste 5000 de membri.

 Întrucât este vacanță judecătorească, în toamnă se așteaptă o reacție dură a grefierilor din instanțe și parchete, dacă avem în vedere faptul că până la ora actuală nici problema Statutului și nici problemele de ordin salarial nu sunt rezolvate, ceea ce a iritat și incitat spiritele în rândul grefierilor.