SNLP a solicitat catre ANP initierea unui proiect de ordonanta pentru modificarea Legii nr. 293/2004 in conformitate cu prevederile art. 51 din Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu referire directa la incompatibilitatile functionarilor publici.

Functionarii publici care nu lucreaza in sectoare in carea activitatea nu este reglementata prin statute speciale, nu trebuie decat sa ia act de modificarile legislative recente si sa procedeze in consecinta, notificand, daca doresc, angajatorul (nu exista o metodologie in acest sens).

Legea nr. 161/2003 cu modificarile ulterioare (sectiunea a 5-a, art. 94, extras)

(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu ori