Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a elaborat formatul standard privind salarizarea funcţionarilor publici, ca modul al sistemului informatic integrat de management al funcţiilor şi al funcţionarilor publici, potrivit dispozițiilor art. 11 din H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (r1), cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 26 din H.G. nr. 432/2004 privind dosarul profesional a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.


Modulul este operațional din data de 05 ianuarie 2018 și conform celor precizate de agentie,  facilitează comunicarea de către autorităţile şi instituţiile publice a informațiilor referitoare la salariul aferent fiecărei funcții publice. Comunicarea se va face lunar, cu mențiunea că, pentru luna decembrie 2017, informațiile trebuie comunicate la ANFP, până la data de 31 ianuarie 2018.

Modalitatea de raportare a salariilor este detaliată pe Portalul de management, parte integrata a site-ului ANFP, destinat institutiilor publice.

Sursa: ANFP