Prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, care stabilesc necesitatea unui număr de 15 salariați din aceeași unitate pentru constituirea unui sindicat, sunt contrare dreptului constituțional de asociere – Excepție de neconstituționalitate ridicată direct de către Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată, apreciind că dispozițiile sus-menționate sunt contrare dreptului de asociere garantat de art. 40 alin. (1) din Constituţia României, art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale și art. 5 din Carta Socială Europeană, revizuită.
Deși Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 939/2012 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, în sensul constituționalității, Avocatul Poporului apreciază că, în prezent, se impune reexaminarea dispoziţiilor legale criticate, având în vedere stadiul actual al societăţii româneşti, al noilor realităţi sociale și economice din România, în condițiile în care impunerea unui număr de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate pentru constituirea unui sindicat conduce la suprimarea dreptului la asociere sau ar fi sinonimă cu o asemenea suprimare.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile sus-menționate din Legea nr. 62/2011 sunt în afara spiritului Legii fundamentale, a Convenției europene și, nesocotind situația economică și socială din România, afectează însăși libertatea sindicală ca urmare a impunerii prin lege a unui număr minim de membri pentru constituirea unui sindicat, raportat la aceeași unitate.

Întreaga motivație pe care se bazează opinia Avocatului Poporului se regăsește pe aici