Astăzi, 17.10.2022, a fost promulgată Legea nr.283/2022 de către Președintele României prin Decretul nr. 1194/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (PL-x 454/01.09.2022).

Noua lege aduce o serie de noutăți cu privire la drepturile angajaților, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și rolul organizațiilor sindicale.

Pe scurt, expunem mai jos principalele modificări potrivit noii legi:

  • dreptul angajatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puțin şase luni la același angajator (art. 39 alin (1) litera m1);
  • angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă pentru toţi salariații, inclusiv pentru cei care beneficiază de concediul de îngrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durată limitată în timp. (art. 118 alin (1);
  • angajații vor beneficia de concediu de îngrijitor* acordat de angajator, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului (Art.152¹ alin (1). Alineatul (2) al aceluiași articol permite stabilirea unei durate mai mari de 5 zile prin legi speciale sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil; mai mult decât atât, perioada de concediu de îngrijitor nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate;
  • salariatul are dreptul de a absenta maxim 10 zile calendaristice de la locul de muncă în situații neprevăzute care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului (urgență familială: boală sau accident) (art. 152². – (1);
  • telemunca (5 zile pe lună), munca la domiciliu cât și stabilirea altor moduri de organizare flexibilă** a timpului de lucru pot fi accesate potrivit noii legi de către funcționarii publici (art 374 alin. (3), (4), (7).

Ce este interesant în noul text de lege este obligația angajatorului de a informa funcționarul public despre acordurile colective încheiate cu instituția împreună cu sindicatul reprezentativ sau sindicatul afiliat la o federație reprezentativă la nivel de sector de activitate/grupului de unități din care face parte autoritatea sau instituția publică. Mai mult decât atât, noua lege asigură protecția împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului față de membrii de sindicat (cât și de salariați, reprezentanții salariaților) în cazul în care înaintează plângeri cu privire la încălcarea drepturilor sau pot iniția proceduri de aplicarea a drepturilor prevăzute de legea sus-menționată.

Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. Termenele privind aprobarea procedurilor pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, respectiv pentru desfășurarea muncii la domiciliu, cât și textul integral al legii, pot fi consultate aici (click pe imagine):

*Prin mod de organizare flexibil a timpului de lucru se înţelege posibilitatea salariaţilor de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.

**Concediul de îngrijitor este concediul acordat salariaților în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.