Despre un alt act tranzitoriu. Salarizarea bugetarilor in 2014In urma cu 4 zile a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. La o prima vedere, actul normativ nu schimba aspecte relevante in administratie sau in sistemul penitenciar. In cele ce urmeaza prezentam o analiza a noilor prevederi.

___________________________________________________________

Numarul de posturi la institutiile publice ”ingheata” la valoarea din noiembrie

Conform noii OUG, in cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate in anul 2010.

In anul 2014, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011, potrivit actului normativ.
In plus, anul viitor, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice indiferent de modul de finantare si subordonare, este numarul de posturi ocupate la data de 15 noiembrie 2013, inclusiv posturile ocupate temporar la aceasta data. Suplimentar fata de acest numar, pot fi finantate urmatoarele posturi:
  • posturile a caror ocupare a fost aprobata de Guvern prin Memorandum/Nota pana la data de 15 noiembrie 2013, in temeiul OUG nr. 77/2013 si care nu au fost inca ocupate pana la aceasta data;
  • numarul suplimentar de posturi aprobat prin acte normative in anul 2013, dupa data intrarii in vigoare a OUG nr. 77/2013;
  • 350 posturi la Ministerul Justitiei pentru pregatirea sistemului judiciar pentru intrarea in vigoare a noilor Coduri;
  • posturile pentru care au fost deja demarate procedurile de ocupare pana la data de 15 noiembrie 2013.
Mai mult, ministerele isi pot stabili numarul maxim de posturi care se finanteaza in anul 2014, pentru aparatul propriu si institutiile si autoritatile publice din subordine, coordonare, sub autoritate sau finantate prin bugetul acestora si pot efectua si redistribuiri de posturi intre acestea, cu incadrare in numarul total de posturi pe fiecare sursa de finantare, respectiv: cu finantare integrala de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finantare din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau cu finantare integrala din venituri proprii, dupa caz.
Exceptie de la aceste prevederi fac institutiile publice autonome finantate integral de la bugetul de stat, care pot finanta in anul 2014 un numar maxim de posturi care sa nu depaseasca numarul maxim de posturi aprobat prin acte normative, numai cu conditia incadrarii in sumele aprobate in bugetul propriu pentru cheltuieli de personal.
De ce nu se majoreaza salariile tuturor bugetarilor
Masurile propuse prin proiectul de act normativ au un impact financiar in anul 2014 asupra cheltuielilor bugetare de circa 30,6 miliarde de lei si reprezinta in jur de 4,6% din produsul intern brut estimat pentru anul viitor.
De asemenea, conform OUG 103/2013, daca s-ar majora salariile tuturor bugetarilor anul viitor, acest fapt ar conduce la nerespectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile de imprumut cu organismele internationale.
In plus, in anul 2014, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.
Mai mult, a fost amanata, din nou, pentru anul viitor aplicarea prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare. Acest articol prevede ca: locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara – administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.
Potrivit noii OUG, in anul 2014, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta, cu exceptia sportivilor si colectivelor tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale, elevii care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe obiecte de invatamant si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia.
Conform unui comunicat de presa al MFP, de pe 11 noiembrie, anul viitor, un numar de 354.155 salariati din sectorul bugetar, reprezentand circa 30% din totalul numarului de posturi ocupate la nivelul lunii septembrie 2013, vor beneficia de majorari salariale, astfel:
  • 274.000 de persoane de majorari salariale, ca urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 850 lei incepand cu luna ianuarie 2014 si 900 lei incepand cu luna iulie 2014; din acest numar 90.328 sunt functii specifice din domeniul asistentei sociale, 20.836 sunt functii de specialitate medico-sanitara si auxiliar sanitar, 11.748 sunt cadre didactice si didactice auxiliare, 106.931 personal contractual, 32.829 functionari publici, 2.621 sunt functii specifice din institutii de cultura: spectacole, biblioteci, muzee si 8.707 alte categorii de functii bugetare;
  • 65.370 de cadre didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, cu vechime invatamant de pana la 6 ani, vor beneficia de o majorare salariala de pana la 10%, dar nu mai mult decat salariul de baza stabilit potrivit Legii-cadru nr. 284/2010;
  • 14.815 medici si farmacisti rezidenti din unitatile sanitare publice, cu salariul brut lunar mai mic de 3.000 lei, vor beneficia de o bursa lunara neimpozabila de 670 lei (reprezentand 150 euro).
Prin aceste masuri se asigura majorarea veniturilor pentru categoriile de personal bugetar cu nivelurile de salarizare cele mai mici, se subliniaza in comunicatul MFP.
Salariile profesorilor debutanti cresc cu 10%
In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2013, iar valoarea de referinta se mentine la 600 de lei, conform noii OUG.
In plus, anul viitor, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
Prin exceptie de la aceste prevederi, incepand cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al salariilor de baza, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majoreaza cu pana la 10%, fara a depasi salariul de baza, pentru personalul didactic, atat din invatamantul preuniversitar de stat, cat si din invatamantul universitar de stat, care are o vechime in invatamant de pana la 6 ani.
Astfel, salariul de baza in invatamant se determina prin inmultirea coeficientului de ierarhizare corespunzator clasei