În ziua de 14 decembrie 2016, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Art.I pct.6 și Art.II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, sesizare formulată de Guvernul României.

Obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Art.I pct.6 și Art.II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, sesizare formulată de Guvernul României. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia şi a constatat că dispozițiile Art.I pct.6 și Art.II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere sunt neconstituționale, întrucât încalcă prevederile art.111 alin.(1) teza finală din Constituţie, referitoare la Informarea Parlamentului, potrivit cărora “În cazul în care o iniţiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie.”

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primministrului.

Argumentele reţinute în motivarea soluției  pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sesizarea formulata de Guvern poate fi consultata aici: sesiz_717

Extras din sesizarea formulata de Guvernul Romaniei

untitled