În ziua de 14 decembrie 2016, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.a) teza întâi din Constituţie şi al art.11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere, în cadrul controlului anterior promulgării, obiectia  de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sesizare formulată de Guvernul României și de un număr de 65 deputați aparținând Grupului Parlamentar al Partidului Național Liberal.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative sunt constituționale în raport de criticile formulate.

Cele doua sesizari au fost conexate in acelasi dosar, iar in urma dezbaterilor au fost respinse exceptiile ridicate. Camera Deputatilor a adoptat in data de 7 noiembrie OUG nr. 20/2016 cu amendamentele aduse in cadrul comisiilor de specialitate care prevad majorari salariale in medie cu 15 %. Premierul preciza atunci ca executivul este nevoit sa ceara un control de neconstitutionalitate, fiind urmat in 9 noiembrie de grupul PNL din Camera Deputatilor care a invocat incalcarea art.69 alin 2 din Regulamentul Camerei.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică Preşedintelui României (precizam ca pentru  a fi aplicata legea trebuie sa fie promulgata de Presedintele Romaniei).

Argumentele reţinute în motivarea soluției pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Sursa: Curtea Constitutionala a Romaniei