„Rolul și importanța serviciilor de asistență socială în situațiile de urgență”

Către,

Sindicatele din domeniul Asistență Socială afiliate la Federația PUBLISIND,

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Federația PUBLISIND, lansează invitația la dialog social, în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și a măsurilor de carantinare a personalului la locul de muncă, pe perioade ciclice cu durata de 14 zile calendaristice, impusă în baza Ordonanței militare nr. 8/09.04.2020, art. 9 și art 10, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020. Invitatia la dialog este adresata atat angajaților din unitățile rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, cat si factorilor de decizie de la nivel local și național.

Dorim să obținem din partea celor care au lucrat în centrele rezidențiale, direct cu beneficiarii un feedback privind provocările, dificultățile, condițiile de lucru și experiențele reale, acumulate în timpul celor 14 zile de carantină la locul de muncă, pe care ne propunem să le aducem în atenția factorilor decizionali: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Consiliilor Județene și Prefecturilor.

Dorim să realizăm o diagnoză socială și profesională, cât mai reală și concretă a condițiilor de muncă pe fondul restricțiilor și cerințelor suplimentare impuse de guvern, de autoritățile centrale și de angajatori. Suntem interesati de resursele puse la dispoziție, dar si de experientele dumneavoastră, inclusiv cu privire la unele impedimente, dificultati pe care le-ați întâmpinat. Totodata sunt foarte important sugestiile din partea dumneavoastră.

Asistența socială din România este un sector de activitate la fel de importantă ca sănătatea. Unitățile rezidențiale, mai ales cele în care sunt acordate servicii socio-medicale persoanelor cu nevoi speciale (copii și adulți cu handicap fizic și/sau neuro-psihic, cu alte afecțiuni medicale grave și/sau accentuate, în dependență sporită de îngrijire specializată, copii, tineri și adulți cu tulburări psiho-comportamentale și de conduită grave și/sau accentuate, copii și tineri cu deficit de atenție și/sau hiperkinetici, copiii și tinerii care au săvârșit infracțiuni și sunt predispuși la recidive dar nu răspund penal, etc.) trebuie tratate cu aceeași prioritate și importanță, precum unitatile in care sunt realizate serviciile medicale pe care decidenții le consideră ca fiind „prima linie” în lupta cu COVID-19. Teme care pot fi utilizate in dezbatere:

▪ Ce ar însemna refuzul personalului angajat și lipsa acestor servicii în comunitate?

▪ Ce ar însemna ca aceste persoane să fie neglijate și să necesite dislocare de medici, asistente medicale, infirmieri, educatori și, după caz, forțe de ordine, pentru a răspunde nevoilor și provocărilor acestui segment de populație, care se bucură de aceleași drepturi și tratament uman (cel puțin), dar care nu pot fi neglijate?

▪ Ce ar însemna pentru societate infectarea cu COVID-19 a persoanelor acestei categorii de populație și, implicit, a personalului din unitățile rezidențiale?

▪ Cine din persoanele cu putere de decizie și în ce măsură cunoaște problemele și dificultățile reale ale acestor angajați din „prima linie”? Cine înțelege trăirile și modul de adaptare la noile condiții și restricții impuse? S-a pus cineva „în pielea” acestor salariați?

▪ Se preocupă cineva, cu adevărat, de sprijinirea salariaților din unitățile rezidențiale, sau ne limităm la restricții și cerințe suplimentare impuse acestor angajați?

▪ Ce se întâmplă în cazul infectării, în masă, a personalului și beneficiarilor cu COVID-19?

Avem în vedere acest demers ca urmare a situației mediatizate în una din unitățile rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, de pe raza județului Galați, care s-a soldat cu infectarea beneficiarilor și a personalului angajat cu virusul COVID-19, Guvernul a decis ca măsură preventivă limitarea frecvenței deplasărilor salariaților din unitățile rezidențiale, de vârstnici, persoane adulte cu nevoi speciale și cele destinate copiilor instituționalizați. Astfel, prin măsura instituită, s-a urmărit prevenirea și reducerea riscurilor de îmbolnăvire a beneficiarilor și personalului contractual din cadrul unităților rezidențiale, atât din cadrul DGASPC, cât și din subordinea Primăriilor și/sau a ONG-urilor.

De asemenea, în data de 13.04.2020, Federația PUBLISIND cu sprijinul Blocului Național Sindical, s-a adresat Ministerului Muncii cu adresa nr. 148/13.04.2020, prin care supune atenției autorităților centrale o serie de dificultăți pe care le confruntă personalul aflat la datorie în perioada izolării sociale a beneficiarilor din centrele rezidențiale, adică ale celor care ați trecut prin multe astfel de experiente și ați dat dovadă de curaj și spirit de sacrificiu, în condițiile unor restricții și cerințe suplimentare din partea angajatorului și ale autorităților centrale.

Cu toții înțelegem că obiectul muncii noastre sunt persoanele vulnerabile care, în mare parte, independente de voința și putința lor, din cauza unor împrejurări de viață (sărăcie, abuzuri, violență domestică, trafic de persoane, decesul sau încarcerarea părinților, etc.) și/sau a unor situații medicale (ale părinților sau îngrijitorilor din familie), au ajuns în grija noastră și sunt dependenți de sprijinul, experiența și priceperea dumneavoastră profesională, atât pentru satisfacerea nevoilor de bază, cât și pentru cele de protejare și sprijin în depășirea situațiilor de impas. Suntem perfect conștienți că dumneavoastră, stimați colegi și membri de sindicat, vă confruntați cu o serie de provocări și de dificultăți la locul de muncă, ce au fost îngreunate și completate de această izolare.

Pe de o parte, înțelegem că și beneficiarii cu care lucrați în mod direct, au nevoile și problemele lor personale și este foarte greu să faceți față acestor cerințe (supravegherea persoanelor cu tulburări psihice, comportamentale și de conduită socială grave și accentuate, îngrijire medicală și a igienei corporale, hrănire – chiar și prin proceduri medicale delicate și dificile, educație, ocuparea timpului liber – mai ales al copiilor și tinerilor cu nevoi educaționale speciale și/sau hiperkinetici, etc., după caz).

Pe de altă parte, izolarea la locul de muncă a însemnat separarea de familie, de prieteni, de cei dragi dumneavoastră și privarea de o serie de nevoi din viața cotidiană și socială. Acestora li s-au mai adăugat o serie de limitări și solicitări pe care, dumneavoastră, cei care lucrați în unitățile rezidențiale, trebuie să le respectați cu rigurozitate și care fac viața dumneavoastră și mai dificilă. Toate acestea constituie solicitări fizice și, mai ales, psiho-emoționale suplimentare.

Pentru toate considerentele de mai sus, Federația PUBLISIND consideră că este oportună ascultarea opiniilor și a feedback-ului dumneavoastră cu privire la toate provocările, dificultățile și suferințele dumneavoastră, inclusiv ascultarea sugestiilor pe care le aveți în acest sens. Federația PUBLISIND, dorește să faciliteze și să mijlocească interacțiunile dumneavoastră direct cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Consiliului Județean și a Prefectului Județului, inclusiv cu orice alți factori de decizie care pot îmbunătăți viața dumneavoastră în asemenea condiții.

Dorim să aducem în atenția opiniei publice și tuturor factorilor de decizie toate aspectele prezentate mai sus. Dorim ca factorii de decizie să aibă cunoaștere de realitatea obiectivă din teren și în deciziile viitoare să înțeleagă și să ia în calcul adevăratele dificultăți și nevoi ale dumneavoastră, a celor aflați la datorie în „prima linie”, în unitățile rezidențiale din domeniul asistenței sociale.

Considerăm că este imperativ necesar ca dumneavoastră, cei care ați fost la datorie în perioada celor 14 zile de muncă și a celor ce au intrat în tura a 2-a, să ne împărtășiți feedbackul, problemele, trăirile, nevoile, dificultățile întâmpinate în această perioadă. Este ușor să criticăm, să impunem restricții și cerințe suplimentare acestor salariați, fără ca noi să fi prestat muncă în condițiile lor.

Avem nevoie de ajutorul și colaborarea dumneavoastră, pentru a căuta și obține sprijinul de care aveți nevoie, respectiv, înțelegerea și aprecierea cuvenită din partea factorilor de decizie. Toate aceste feedback-uri le așteptăm pe adresa de mail a Federației PUBLISIND: federatia.publisind@gmail.com, în vederea întocmirii unor documente pe care ulterior să le trimitem către factorii de decizie: Minister, Guvern, etc., până la data de 8 mai 2020, ora 12.00.

Cu deosebită considerație,
Ioan Dumitru MOLDOVAN,
Vicepreședinte Federația PUBLISIND

Puteți consulta materialul și aici: