Ordinea de zi a sedintei Plenului Consiliului Economic si Social din data de 21.11.2017

Sursa: Consiliul Economic si Social

Ordinea de zi propusă

 

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 21.11.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 14.11.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.l96/2016 privind venitul minim de incluziune
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
– Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
– Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică
3.3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţii cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respir o/ cetit re de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstit uţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile
– Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie socială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile
– Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică
3.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018- 2021
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
– Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile
3.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018 .
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salariată, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate
3.8. Propunere legislativă pentru completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (plx.441/13.11.2017)
– Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură
3.9. Propunere legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
– Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament
– Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură 

4. Diverse

Proiectele actelor normative de mai sus pot fi consultate aici